Stigande hyresintäkter för Fast Partner

Fastighetsbolaget Fast Partner hyresintäkter uppgick till 428 miljoner kronor det tredje kvartalet 2019, jämfört med 409 kvartalet innan.

Driftöverskottet uppgick till 300 miljoner kronor under tredje kvartalet, mot 286 miljoner andra kvartalet. Förvaltningsresultatet förbättrades till 245 miljoner kronor, jämfört med 201 miljoner under andra kvartalet.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter uppgick till 773 miljoner kronor i kvartalet, mot 241 miljoner föregående kvartal.

”Det är Fast Partners mål att i slutet av år 2020 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 950 miljoner kronor. Som Fastpartner tidigare informerat kommer bolaget inte att ge avkall på sina principer om en tillfredsställande avkastning på eget kapital. Detta innebär att avkastning är överordnad expansion”, heter det.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.