Fastpartner ökade resultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ökade hyresintäkter och resultat under första kvartalet.
Sven-Olof Johansson.
Sven-Olof Johansson.
Hyresintäkterna uppgick till 462,7 miljoner kronor (447,8), en ökning med 3,3% mot föregående år. Ökningen uppges bero på nytecknade kontrakt, färdigställda hyresgästanpassningar samt tillkommande hyror från förvärvade fastigheter under 2020.

Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgick till 90,4% (90,9) i slutet av perioden.

Driftnettot uppgick till 308,4 miljoner kronor (305,5), en ökning med 0,9% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 227,9 miljoner kronor (220,9), en ökning med 3,2% mot föregående år. Ökade hyresintäkter motverkades av högre driftskostnader till följd av en kall vinter, enligt bolaget.

Resultatet efter skatt blev 301,3 miljoner kronor (203,7), en ökning med 47,9% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,54 kronor (1,07), vilket innebär en ökning med 43,9% mot föregående år.

VD och grundare Sven-Olof Johansson skriver i en kommentar att många företag omprövar sina lokalbehov mot bakgrund av de erfarenheter man fått under pandemin.

”Detta är inte enbart negativt, då det i många fall innebär minskning av befintliga ytor, utan medför även möjligheter till nyuthyrning för den som har attraktiva ytor att erbjuda”, skriver VD:n.

På transaktionsmarknaden noteras ett visst ökat utbud av kontorsfastigheter vilket kan skapa goda affärsmöjligheter framgent, menar bolagschefen.

Fastpartner, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 462,7 447,8 3,3%
Driftöverskott 308,4 305,5 0,9%
Förvaltningsresultat 227,9 220,9 3,2%
Nettoresultat 301,3 203,7 47,9%
Resultat per aktie, kronor 1,54 1,07 43,9%