Stigande vinst för Atrium Ljungberg

Fastighetsbolagets vinst före skatt och värdeförändringar steg, men kom in något lägre än väntat. Bruttoresultatet kom dock in helt i linje med förväntningarna.

Atrium Ljungberg redovisar ett resultat före värdeförändringar och skatt på 238 miljoner kronor (214) för det andra kvartalet 2015.

Resultatet före skatt och värdeförändringar förväntades i genomsnitt uppgå till 242 miljoner kronor, enligt en analytikerenkät från SIX News/Inquiry Financial. Utfallet blev därmed knappt 2 procent sämre än väntat.

Det totala bruttoresultatet var 357 miljoner kronor (325), helt i linje med analytikerförväntningarna.

I bruttoresultatet ingår ett driftsöverskott för fastighetsförvaltningen med 357 miljoner kronor (328), en tillväxt med +8,8 procent jämfört med fjolårskvartalet. Här blev utfallet också helt i linje med vad som väntades.

Atrium Ljungberg har själva som mål att driftsöverskottet ska öka med 10 procent per år över tid.

Överskottsgraden, det vill säga driftsnettots andel av hyresintäkterna, var till 68,4 procent (67,4). Här väntades implicit 67,7 procent bland analytikerna.

Nettoomsättningen var 607 miljoner kronor (568), varav hyresintäkterna utgjorde 522 miljoner kronor (486). Analytikerna spådde i genomsnitt hyresintäkter på 527 miljoner i kvartalet.

Längre ned i resultaträkningen påverkade orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter resultatet före skatt med +818 miljoner kronor (+426) medan realiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter uppgick till +0,6 miljoner kronor (+0,4).

Orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument påverkade med +403 miljoner (-264) och man redovisar ingen nedskrivning av goodwill för kvartalet.

Resultatet före skatt kom in på 1.460 miljoner (376) medan resultatet efter skatt blev 1.138 miljoner kronor (294), motsvarande 8,54 kronor per aktie (2,23).

 

 

nullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.