Stockholms tingsrätt dömer till SSM:s fördel

Stockholms tingsrätt meddelade på tisdagen dom i en tvist mellan Brf West Side Solna och ett par som hade tecknat förhandsavtal för bostadsköp. Rätten ogillade köparnas talan och dömde till Brf West Side Solnas fördel.

Det framgår av ett pressmeddelande från bostadsutvecklaren SSM.

“Tingsrätten bekräftade i domen Brf West Side Solnas bedömning att förhandsavtalet var giltigt och att såväl hävningen som uppsägningen var ogrundade. Domen slår även fast att Brf West Side Solna har rätt till skadestånd på grund av parets vägran att teckna upplåtelseavtal och ålade paret att betala rättegångskostnader i målet”, skriver SSM.

Köparna hade enligt pressmeddelandet yrkat att tingsrätten skulle förplikta bostadsrättsföreningen att återbetala parets tidigare erlagda förskott på 25.000 kronor med viss ränta.

“Köparna påstod i målet att förhandsavtalet var ogiltigt på grund av formfel och att de dessutom haft rätt att häva och säga upp avtalet. Köparna yrkade även ersättning för sina rättegångskostnader”, skriver bostadsutvecklaren.

Inflyttning i Brf West Side Solna är beräknad att påbörjas under det tredje kvartalet 2019.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här