Stora värden i Arise

PORTFÖLJUPPDATERING Ett par av Avkastningsportföljens innehav rapporterade i förra veckan. Båda bolagen ser ut att gå en ljus framtid till mötes.

Två av innehaven i Avkastningsportföljen, läkemedelsbolaget Moberg Pharma och vindkraftsbolaget Arise, redovisade sina delårsrapporter i veckan.

FORTSATT BILLIGA FAS-3-OPTIONER

Moberg Pharmas rapport fick ett negativt mottagande med ett kursfall på 6 procent på rapportdagen. Kursreaktionen ska ses i ljuset av att aktien utvecklats väldigt starkt i år (+80 procent) och att förväntningarna skruvats upp.

De redovisade siffrorna för affärsverksamheten, med bara 5 procents tillväxt under tredje kvartalet med fast växelkurs, var förmodligen lägre än många hoppats på. En lagereffekt, som påverkade andra kvartalet positivt, tyngde dock tredje kvartalet. Justerat för det är tillväxten alltjämt tvåsiffrig, vilket också efterfrågan i konsumentled visar.

Ebitda-resultatet från affärsverksamheten är nu 117 miljoner kronor på rullande tolv månader. Moberg Pharmas företagsvärde ställt i relation till detta ger ev/ebitda på 11,5 gånger – en inte direkt ansträngd värdering för den stabilt växande affärsverksamheten.

Precis som tidigare varit vår tes så innebär detta att Moberg Pharmas två fas-3-projekt, båda med miljardpotential och goda chanser att bli framgångsrika, åsätts ett väldigt litet värde. För MOB-015 mot nagelsvamp väntas det första resultatet under fjärde kvartalet nästa år. BUPI, mot oral mukosit, har försenats på grund av problem för bolagets partner i Indien, och Moberg Pharma verkar nu söka en ny partner i Nordamerika eller Europa.

Kassaflödet från bolagets affärsverksamhet är tillräckligt för att finansiera de pågående studierna. Kassan på cirka 120 miljoner vid årsskiftet är mer eller mindre oförändrad.

Avkastningsportföljen ser fortsatt god avkastningspotential och behåller positionen.

PROJEKTVERKSAMHETEN LEVERERAR

Arises rapport fick ett bättre mottagande med ett kurslyft på drygt 3 procent.

Tredje kvartalet visade svart på vitt att Arises projektverksamhet är på väg åt rätt håll. Två projekt, Bröcklingeberget och Enviksberget, avyttrades under kvartalet med följd att rörelseresultatet från Utvecklings- och förvaltningsverksamheten steg från 37 till 85 miljoner under årets första nio månader.

Rapportdagen kryddades med en kapitalmarknadsdag där bolaget bjöd på en del matnyttigt.

Arise har i dag en projektportfölj på cirka 1 000 megawatt (MW) uppdelat på sju projekt som väntas avyttras under 2019–2023. Vinsten beräknas till 1–2 miljoner kronor per MW. Räknat på 1,5 miljoner/MW ger det en vinstpotential på 1,5 miljarder under de närmaste åren.

Det kan ställas i relation till Arises börsvärde som i dag är 635 miljoner samt nettoskulden på 957 miljoner. Bolaget räknar också med signifikanta kassaflöden på omkring 166 miljoner från projekten som redan sålts, vilket kommer sänka nettoskulden ytterligare.

Här ska också inflikas, som vi gjort tidigare, att nettoskulden är hänförlig till de egen- och samägda vindkraftsparkerna. Det låter som att bolaget fortsatt är intresserat av att avyttra denna verksamhet. Givet det ökade intresset från investerare för vindkraft har nog möjligheterna att sälja ökat. Notera också att de högre el- och elcertifikatspriserna gjorde att Arise inte behövde göra ytterligare nedskrivningar av de egen- och samägda vindkraftverken.

Ponera ett scenario där successiva avyttringar av egen- och samägda parker täcker upp nettoskulden. Då värderas projektverksamheten, med troliga vinster på 1-2 miljarder de närmaste åren, till bara drygt 600 miljoner.

Lägg därtill den stabila och successivt växande förvaltningsverksamheten samt att Arise hela tiden försöker expandera projektportföljen med nya projekt, såväl i egen regi som via förvärv.

Positionen i Arise är given i Avkastningsportföljen som vid fredagens stängning såg ut så här:

Avkport_close_9nov.PNG 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.