Storägaren Rutger Arnhult säljer aktier i Klövern för 108 miljoner kronor

Rutger Arnhult har den 19 februari genom bolaget M2 Capital Management sålt sammanlagt 8 miljoner aktier i fastighetsbolaget Klövern där han är avgående vd och storägare.
Rutger Arnhult är största ägare i Corem.
Rutger Arnhult är största ägare i Corem, som främst äger logistik- och kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Försäljningen fördelar sig på 3 miljoner A-aktier och 5 miljoner B-aktier. Bägge posterna såldes utanför handelsplats till en kurs på 13,50 kronor per aktie, en affär på 108 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.