Storföretagen ser bekymmer på utbudssidan

Företagen är optimistiska om framtiden och ser minskade risker med pandemin, visar Riksbankens företagsundersökning. Men problem med brist på vissa viktiga komponenter ses leda till förseningar och ökade kostnader.
Vy över Centralbron i Stockholm.
Vy över Centralbron i Stockholm med Klara kyrka i mitten Foto: Emma-Sofia Olsson / SvD / TT

I Riksbankens senaste företagsundersökning syns att konjunkturläget för svenska storföretag blir allt starkare, och då framför allt för tillverkningsindustrin. Industrikonjunkturen har fortsatt att stärkas under året och detta har även gynnat andra branscher. Även byggkonjunkturen har vänta uppåt och byggbolagen är optimistiska om konjunkturutvecklingen. Inom handeln är konjunkturlägen överlag gott, och även vad gäller den hårt drabbade besöksnäringen börjar en optimism om framtiden skönjas.

Riksbanken anmärker på att flera industriföretag producerar på maximal kapacitet, samtidigt som utbudsstörningarna påverkar allt fler företag och branscher.

”Bristen på halvledare innebär att produktionen periodvis har fått stoppas inom delar av industrin, och bristen på containrar medför att leveranser försenas och kostnaderna ökar. Situationen beskrivs av en respondent som ”Vi är mycket mer oroade över halvledarbristen än av pandemin just nu””, skriver Riksbanken.

Samtidigt är lönsamheten är god, särskilt för industrin. Många har återupptagit sina investeringsplaner, och vissa har även utökat dem. Industrin både höjer och planerar för ytterligare höjningar av försäljningspriserna. Även handeln och företag som säljer tjänster direkt till hushållen vill kompensera för ökade kostnader med höjda försäljningspriser.