Swedbank: Botten kan vara nådd

Trots att coronakrisen kommer att bli djup verkar botten nu vara nådd, skriver Swedbank i sin konjunkturrapport.

På grund av coronapandemin befinner sig många länder nu i recession och global BNP sjunker med nära fyra procent i år, trots stora krispaket, skriver storbanken.

Botten är sannolikt nådd men coronakrisen blir djupare än vad vi tidigare räknat med, och återhämtningen kommer att gå långsamt. Hushåll och företag väntas vara försiktiga och viss produktion kommer att vara svår att få igång snabbt”, säger Andreas Wallström, tillförordnad chefsekonom på Swedbank, i ett pressmeddelande. 

Arbetslösheten stiger och mot slutet av sommaren väntas 300 000 fler vara arbetslösa än innan krisen. Trots att krisen har drabbat många svenska företag verkar dock nedgången för särskilt utsatta branscher såsom hotell och restaurang drabbas mindre hårt än i länder med hårdare restriktioner. 

”Men sammantaget kommer Sverige inte att ha några påtagliga fördelar före de andra nordiska länderna. Svensk export drabbas när världshandeln viker. Regeringens krisåtgärder har dessutom kommit sent och med mindre generösa villkor än i flera grannländer, trots urstarka offentliga finanser”, säger Andreas Wallström.

Stödåtgärder motsvarande 300 miljarder kronor väntas från regeringen under 2020 och för 2021 väntas summan ligga på 75 miljarder kronor.

”Hittills har åtgärderna varit av defensiv karaktär. Nu behöver regeringen planera för nästa fas: Stimulanserna”, säger Andreas Wallström.