Swedbank: Coronaviruset börjar sätta spår i svensk ekonomi

Skulle viruset spridas till fler exportmarknader än enbart Kina kan den industriella nedgången bli djupare och mer långvarig. En svårkontrollerad inhemsk smittspridning skulle även leda till en bredare tillväxtnedgång. Det skriver Swedbank i ett marknadsbrev.

Coronaviruset börjar sätta sina spår på svensk ekonomi och man kan räkna med en tillfällig negativ chock på Sveriges industriproduktion.

I dagsläget bedömer banken att det mest troliga scenariot är en större och okontrollerad spridning av coronaviruset även i andra regioner utanför Östra Asien. Detta skulle i så fall innebära en ökad osäkerhet åtminstone fram tills sommaren, med större exportförluster och global osäkerhet än i ett mildare scenario där effekterna begränsas till Kina.

“I detta scenario skulle Sveriges industri se en mer långvarig nedgång, som till viss mån även skulle spridas till andra sektorer än industrin, genom industrirelaterade tjänster och effekter på arbetsmarknaden”, skriver Swedbank.

I ett första mildare Kinascenario begränsas effekterna av den nedgång som redan skett för efterfrågan och industriproduktion i Kina. I sådana fall väntas en påtaglig, men kortvarig effekt, som framför drabbar företag med stor export till eller import från Kina.

Ett tredje och mest allvarligt scenario är en mycket utbredd global pandemi som skulle bli allvarlig även i Sverige.

“I detta fall skulle konsumtionen kunna falla betydligt och karantänåtgärder lär i viss mån hämma produktionen. Även i detta scenario skulle påverkan på Sverige vara relativt tillfällig, men återhämtningen skulle bli mer gradvis än i det första scenariot”, skriver Swedbank.

Banken påpekar att det råder stor osäkerhet kring de ekonomiska effekterna i de olika scenarierna och att effekterna i hög grad beror på hur utbredd spridningen blir och hur drastiska åtgärder som vidtas för att bekämpa den.

Vilken typ av ekonomisk-politiska motåtgärder som sätts in beror på effekten på ekonomin, men troligen är det i första hand en fråga för finanspolitiken.

“Med räntor på mycket låg nivå och en svag krona är ytterligare penningpolitiska lättnader knappast första prioritet utan snarare finanspolitiska åtgärder. Det kan bland annat handla om kreditgarantier i olika former eller andra stöd till främst företagssektorn samt stöd till korttidsarbete”, skriver Swedbank.

Effekten på inflationen från coronaviruset är enligt Swedbank mycket svår att bedöma, då det finns effekter som drar åt båda riktningar. Å ena sidan riskerar viruset att leda till produktionsstörningar och hyllor som börjar gapa tomma på importerade varor från bland annat Kina – vilket kan leda till högre priser under våren. Å andra sidan kan priserna på bland annat utrikes flygresor och paketresor bli lägre, men möjligen kommer då fler att semestra på hemmaplan samtidigt som vissa kulturaktiviteter kan möta en dämpad efterfrågan.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här