Swedbank ser räntehöjning i sikte

Den högre inflationen gör att Swedbank väntar sig att Riksbanken börjar dra ner på balansräkningen under 2022 och höjer räntan 2023. Det skriver Swedbank i sin senaste konjunkturrapport.
Mattias Persson, Swedbank. Swedbank tror på en räntehöjning 2023.
Mattias Persson, Swedbank. Foto: Swedbank

Sveriges ekonomiska återhämtning väntas fortsätta, påeldad av hushållens konsumtion, skriver Swedbank i konjunkturprognosen. Dock väntas tillväxttakten klinga av. Detta då såväl flaskhalsar som högre priser på el och drivmedel har en dämpande effekt. Enligt Swedbanks beräkningar kommer höga elpriser att krympa hushållens konsumtionsutrymme med cirka 25 miljarder kronor.

”Återhämtningen i ekonomin går nu in i en lugnare fas. Globala flaskhalsproblem, som förvärrats under hösten, dämpar den svenska exporten, samtidigt som producentpriserna och rå- och insatsvarupriser noteras på en historiskt sett hög nivå”, säger Swedbanks chefekonom Mattias Persson.

Den svenska ekonomin väntas växa med 4,35% under 2021, och 3,3% 2022. Det är en nedrevidering för 2022 från 3,6% från förra prognosen.

Samtidigt väntas Riksbanken strama åt penningpolitiken något snabbare än vad de hittills har signalerat. Swedbank menar att även om den höga inflationen i år i huvudsak är övergående kan pristrycket framöver ändå förblir något högre än det historiskt varit.

Nordea: Inflationsförnekelsen kan hota den ekonomiska ordningen

”Mot slutet av prognoshorisonten kommer inflationen att ligga kring inflationsmålet på 2%. Detta är betydligt högre än det historiska snittet sedan millennieskiftet, och Riksbanken kan därför börja minska sin balansräkning under andra halvåret 2022. Vi tror nu på en första räntehöjning från Riksbanken 2023, vilket är betydligt tidigare än Riksbanken själva har i sin prognos”, säger Mattias Persson.