Swedbank utser ny affärsområdeschef för stora företag och institutioner

Swedbank har utsett Björn Meltzer till tillförordnad chef för affärsområdet stora bolag och institutioner. Utnämningen sker efter en uppdatering av bankens strategiska inriktning som innebär förändringar i ledningen för det aktuella affärsområdet.
Swedbank
”Vi har uppdaterat vår strategiska inriktning för hela Swedbank, nu vill jag se ett nytt ledarskap som kan ta affärsområdet Stora företag och institutioner in i framtiden”, säger Jens Henriksson koncernchef och VD i Swedbank.

Nuvarande affärsområdeschef Ola Laurin lämnar därmed sitt uppdrag på Stora företag och Institutioner och kommer att stå till vd:s förfogande till dess han lämnar banken, enligt ett pressmeddelande.