Systemair rapporterar högre vinst

Ventilationsbolaget Systemair redovisar en ökad omsättning och vinst under andra kvartalet jämfört med året innan.
Systemair
Omsättningen steg 8,9% till 2 404 miljoner kronor (2 207). Organisk tillväxt var 9,1% (-3,8).

”Samtliga regioner uppvisar organisk tillväxt, särskilt i Östeuropa, Nordamerika och Asien”, säger vd Roland Kasper men tillägger också att komponentbristen fortsätter stöka till det.

”Under kvartalet har komponentbrister påverkat vår leveranskapacitet vid flertalet av våra produktionsanläggningar. Mycket arbete har lagts på att söka alternativa leverantörer samt omplanering av inneliggande order. Prishöjningar har genomförts på grund av ökande materialpriser”, kommenterar VD Roland Kasper.

Rörelseresultatet blev 238 miljoner kronor (214), med en rörelsemarginal på 9,9% (9,7).

Resultatet efter skatt blev 154 miljoner kronor (141), och per aktie 0,74 kronor (0,68).

”Vi har fortsatt stark orderingång och hög orderstock. Den rådande komponentbristen kan fortsatt påverka leveranserna under en period framöver. Systemair har en bra riskspridning mellan länder, kunder och produktområden. Vi har en decentraliserad organisation med lokala försäljningsbolag nära våra kunder vilket gör oss snabba och effektiva i vårt beslutsfattande. Med våra investeringar och nya produkter är vi väl förberedda för fortsatt lönsam tillväxt”, står det under framtidsutsikter.

Systemair, Mkr Q2-2021/2022 Q2-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 2 404 2 207 8,9%
Rörelseresultat 238 214 11,2%
Rörelsemarginal 9,9% 9,7%
Nettoresultat 154 141 9,2%
Resultat per aktie, kronor 0,74 0,68 8,8%