Teknikföretagen: Lång väg kvar

Coronakrisen ligger som ett stort svart moln över framtidsutsikterna för företagen och det är en en lång väg kvar innan företagen når upp till ett normalt affärsläge och att produktionen ökar i årstakt. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för det tredje kvartalet.
Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.
”Trots ökad orderingång för teknikindustri sammantaget ligger orderstockens storlek på fortsatt låg nivå. Positivt är att utfallet för orderstocken på index 85,6 tredje kvartalet ändå lämnat krisnivån 80,5 förgående kvartal”, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.

Trots ökad produktionsnivå mellan det andra och tredje kvartalet ligger den fortsatt oroväckande lågt jämfört med i fjol, menar ekonomerna på Teknikföretagen.

Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen, kommenterar också utvecklingen:

”Efter en nära kollaps under andra kvartalet för maskinindustrin och dess leverantörer ökar nu orderingången om än i begränsad omfattning. Samtidigt minskar index för storleken på orderstocken för maskinindustrin oroväckande från 85,5 andra kvartalet till 82,7. Det signalerar mycket nära krisnivå. Rapporteringen av orderstockar är en återspegling av en mycket låg global efterfrågan på maskinutrustning för närvarande.”