Teknikföretagen: Svag tillväxt väntas

Arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen bedömer att produktionen för teknikföretag i Sverige kommer att öka med 2 procent i år.

”Efterfrågan i Europa förbättras visserligen något, men med dämpad marknadstillväxt på viktiga marknader som Norge, Kina, Brasilien och kanske även i USA blir efterfrågan sammantaget begränsad”, skriver Teknikföretagen i sin nya konjunkturprognos.

”Tillväxten för teknikindustrin väntas bli klart svagare än normalt så som förutsättningarna ser ut internationellt. För flertalet industribranscher räknar Teknikföretagen därför med att produktionsvolymen i år närmast ligger kvar på fjolårets låga nivå. Det finns i den bilden endast ett positivt undantag och det är personbilsindustrin som ökar produktionen i Sverige rejält under andra halvåret i år. En ökad bilproduktion ger också ökade volymer för många underleverantörer”, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en skriftlig kommentar.

Teknikföretagens prognos innebär samtidigt en minskning netto i antalet anställda med 1,5 procent, vilket motsvarar 4.000-5.000 anställda i de svenska verksamheterna.

”Nedgången sker i huvudsak på kollektivanställda medan antalet tjänstemän tvärt om väntas öka med cirka en procent. Bland delbranscherna väntas de största neddragningarna ske inom maskin- och metallvaruindustrin”, fortsätter Anders Rune.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.