Telia presenterar nya hållbarhetsmål

Telia breddar sina klimatmål om inga koldioxidutsläpp och avfall år 2030 med nya mål på kort och medellång sikt. Det framgår av ett pressmeddelande.
Telia
Foto: Jessica Gow/TT
De nya målen är att utsläppen från egna verksamheten ska vara reducerade med minst 50 procent år 2025, och att underleverantörer ska se till att minst 72 procent av deras utsläpp i försörjningskedjan ska omfattas av vetenskapligt baserade mål.

På avfallssidan tänker bolaget påskynda åtgärder som ska se till att 84 procent av materialen från egen verksamhet antingen återvänds eller återvinns år 2025.

För att ytterliga bidra till den cirkulära ekonomin kommer Telia också att öka försäljningen avsevärt av begagnade mobiler och telefoner som säljs ”som en tjänst” (as a service).

Vidare satsar Telia också på digital inkludering med målet att nå en miljon personer 2025. Bolaget vill satsa på att förbättra den digitala skickligheten hos dessa människor och man tänker vidta en rad initiativ som fokuserar på barn, vuxna och andra grupper.