Thule slog prognosen och ser goda utsikter

Analytikerna hade räknat med ett större omsättningstapp än de 12 procent som det blev för Thule. Takboxproducenten såg en stark tillväxt i juni då de återvann en del av den förlorade vårförsäljningen, enligt vd:n.

Takboxproducenten Thule redovisar en omsättning och vinst för andra kvartalet som är lägre än fjolåret men bättre än vad analytikerna förväntat sig.

Omsättningen sjönk 11,6 procent till 2 043 miljoner kronor (2 311). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1 825.

Rörelseresultatet blev 430 miljoner kronor (558). Rörelsemarginalen var 21,0 procent (24,1).

Resultatet före skatt var 409 miljoner kronor (547), analytikerkonsensus 349.

Resultatet efter skatt blev 312 miljoner kronor (419), analytikerkonsensus 269.

Resultat per aktie hamnade på 3,02 kronor (4,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 523 miljoner kronor (431).

”Efter april månad, med närmare halverad försäljning jämfört med föregående år, började ett antal länder under maj månad att tillåta aktiva fritidssysselsättningar. Detta resulterade i att vi i juni återvann en del av den förlorade vårförsäljningen och att månaden uppvisade en stark tillväxt. Skillnaderna mellan länder samt kategorier var dock fortsatt extrem, med allt från mycket god tillväxt till mer än halverad försäljning”, säger vd Magnus Welander.

Under det tredje kvartalet ser bolaget goda möjligheter att fånga upp en del av den förlorade försäljningen från vårsäsongen, samt att rida på vågen av en allmänt stark cykelbransch.

”Vi förväntar oss dock uppleva en fortsatt svag efterfrågan inom andra kategorier, som till exempel väskor. Vi kommer även att utmanas av att vissa stora marknader fortsatt har stora begränsningar i både butiksledet och vad det gäller möjligheterna att vara aktiva i grupp”, säger Welander.

Thule, Mkr Q2-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 043 1 825 11,9% 2 311 -11,6%
Rörelseresultat 430 558 -22,9%
Rörelsemarginal 21,0% 24,1%
Resultat före skatt 409 349 17,2% 547 -25,2%
Nettoresultat 312 269 16,0% 419 -25,5%
Resultat per aktie, kronor 3,02 4,06 -25,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet 523 431 21,3%

Konsensusdata från Bloomberg