Tillsynsmyndigheter bötfäller Citigroup

Bankjätten Citigroup ska betala 400 miljoner dollar i böter till federala banktillsynsmyndigheter på grund av allvarliga och pågående brister i koncernen. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten OCC.
Citigroup
Foto: Richard Drew /TT
Bristerna finns inom koncernens riskhantering, interna kontroller, risker inom regelefterlevnad och styrning av data.

Banken är besviken över att inte de inte levt upp till tillsynsmyndigheternas förväntningar och har projekt igång för att stärka kontrollen, infrastrukturen och styrningen i bolaget.