Tradedoubler minskar förlusten

Internetannonsförmedlingsbolaget Tradedoubler redovisar ett resultat före skatt på -11 miljoner kronor (-26) för det andra kvartalet 2016.

Rörelseresultatet uppgick till -7 miljoner kronor (-19).

Ebitda-resultatet uppgick till -2 miljoner kronor (-13).

Bruttomarginalen exklusive förändringsposter var 22,0 procent (18,9).

Nettoresultatet uppgick till -11 miljoner kronor (-22) och resultatet per aktie efter utspädning blev -0,26 kronor (-0,52).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -76 miljoner (-32).

Omsättningen uppgick till 322 miljoner kronor (414).

Nettoomsättningen exklusive förändringsrelaterade poster var 322 miljoner (419), vilket var en minskning med 23 procent.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.