Underleverantören köpvärd efter kursraset

ANALYS Budstriden om Haldex slutade utan vinnare och aktien har halverats på börsen. Nu ser Affärsvärlden ett intressant köpläge.

KÖP Med nyheten om att ZF Friedrichshafen köper amerikanska Wabco för 7 miljarder dollar bör det sista hoppet om ett bud från det tyska jättebolaget definitivt ha dött för Haldex aktieägare. De konkurrensmyndigheter som var tveksamma till att låta Knorr-Bremse förvärva bolaget, lär ha liknande invändningar mot en hopslagning av Wabcos och Haldex verksamheter under ZF:s paraply.

Budstriden i Haldex under åren 2016–2017 är ett stycke börshistoria. En grundlig och läsvärd genomgång gjordes i nummer 34/2017. Då hade Knorr-Bremse ännu inte gett upp och dragit tillbaka sitt bud efter att Haldex styrelse vägrat samarbeta. Att låta en konkurrensprövning med osäkert utfall dra ut på tiden gagnade inte bolaget, motiverade styrelsen.

Klart är att budstriden skadade Haldex på marknaden. Inom lastbilsbranschen, dit Haldex levererar komponenter till bromssystem – den största produkten är bromshävarmar till trumbromsar, är det vanligt att tillverkarna vill ha två leverantörer. Så när Knorr-Bremse och Haldex, som är två av de tre tillgängliga globala leverantörerna, höll på att gå samman lämnades Haldex helt enkelt ofta utanför.

När bromsen så släppte 2018 visade Haldex upp starka tillväxtsiffror. Justerat för valuta växte omsättningen med 12 procent med Asiens tillväxt på 50 procent som särskild ljuspunkt. Där drevs tillväxten av ny lagstiftning i Kina som kräver automatiska bromshävarmar. Bolaget förväntar sig en svagare marknad där under 2019.

I Nordamerika ser bolaget övergången från trumbromsar till skivbromsar som en tillväxtdrivare, vilket innebär att Haldex kommer att sälja färre billiga bromshävarmar och fler dyra skivbromsar. Än så länge har bromshävarmarna högre marginal, men deras lägre pris gör att vinsten i pengar räknat ändå blir högre med skivbromsarna, enligt bolaget.

Rörelsemarginalen, justerat för engångskostnader relaterade till garantiåtaganden, blev 6,1 procent under 2018. Haldex väntar sig att en ungefär oförändrad omsättning ger en rörelsemarginal på minst samma nivå i år.

På längre sikt bedömer bolaget att målet om en rörelsemarginal på 10 procent, om den justeras för satsningar på ny teknik, kan nås 2022 med hjälp av ett batteri av åtgärder. Det är ett rejält lyft från nuvarande nivåer, och även om det inte nås så lär bolagets strävan ge stöd till marginalen de kommande åren.

I branschen drivs den nya tekniken av både elektrifieringen av drivlinorna, vilket kräver bromsar som går från pneumatiska till elektriska system, och av autonom körning, som kräver att bromsarna kan styras med hjälp av sensorer och annat. Under konkurrensutredningarna i samband med budet visade det sig att Haldex hade närmat utmaningen med autonom körning på ett för branschen ovanligt sätt.

Där andra valt stängda system som levereras till kunden som en ”svart låda” har Haldex valt öppna standarder och modulbaserade lösningar som lättare kan kommunicera med övriga komponenter i fordonet. Enligt vd Åke Bengtsson har det blivit en konkurrensfördel för bolaget.

Konjunkturen är alltid en stor faktor i fordonsbranschen, vilket gör alla prognoser osäkra. Därtill tillkommer ägarbilden som fortfarande domineras av de gamla budgivarna med ZF som största ägare. På Affärsvärldens prognos för 2019 handlas aktien dock runt p/e 15, vilket i ljuset av den egenhjälp som ska höja marginalerna och teknikskiftena som driver efterfrågan inte är farligt dyrt. Köp med riktkurs 90 kronor.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.