Vänta med nykomlingen

ANALYS Lime Technologies kom nyligen till börsen med stark tillväxthistorik i bagaget. Men Affärsvärlden är mer tveksam till tillväxtutsikterna framöver.

VÄNTA Lime Technologies, tidigare Lundalogik, är ett av höstens nytillskott på börsen. Bolaget är verksamt inom CRM (Customer Relationship Nanagement), det vill säga de delar av företag som fokuserar på organisation av kunder och kundrelationer. Lime har två system, det ursprungliga Lime CRM, och det nya kombinerade CRM- och säljsystemet Lime Go. Kort beskrivet ska systemen organisera och effektivisera kundinformation i företagen.

Bolaget grundades i Lund 1990. Vd Erik Syrén har funnits med i bolaget i drygt 20 år, och är själv huvudägare med drygt 10 procent av bolaget.

Under Syréns tid vid rodret har bolaget visat god tillväxt. I dag har Lime 190 anställda och omsatte drygt 230 miljoner kronor under den tolvmånadersperiod som avslutades den 30 september 2018. Det innebär en genomsnittlig årlig tillväxt på 19 procent, räknat från år 2015. 89 procent av försäljningen kommer från Sverige, men bolaget har kontor i hela Norden.

Riskkapitalbolaget Monterro har varit storägare sedan 2014. Men i slutet av fjolåret, sent i en utdragen högkonjunktur, bestämde man sig för att göra en delexit genom att sätta Lime på börsen.

Aktien noterades i början av december, utan att ta in nytt kapital. Istället såldes aktier till nya ägare inför noteringen, däribland Swedbank Robur och Axis-grundaren Martin Gren. Introduktionskursen sattes till 72 kronor, något lägre än dagens kursnivåer runt 77 kronor.

Lime sällar sig till den exklusiva skaran av tillväxtbolag med lönsamhet, vilka brukar vara populära bland såväl småsparare som institutionella investerare. Bolaget verkar dessutom på en marknad som enligt bolagets egna undersökningar väntas växa med goda 12 procent årligen, fram till 2023.

Men Lime siktar högre än så, bolagets finansiella mål är att nå en organisk omsättningstillväxt på minst 15 procent per år. Ebita-marginalen ska samtidigt överstiga 23 procent, i linje med de 22 procent som presterats den senaste rullande tolvmånadersperioden. Därtill ska hälften av nettovinsten delas ut.

Planen är att den starka tillväxten ska upprätthållas bland annat genom expansion utomlands. Efter att Lime har tagit marknadsandelar i Norden siktar bolaget mot England eller Holland. Tillväxtresan ska delvis ske genom förvärv, delvis genom egen etablering.

Bromsklossen på tillväxtresan är bolagets kassa. Lime hade den 30 september knappt 17 miljoner kronor i likvida medel. Det är svårt att se hur bolaget ska mäkta med en expansion både i och utanför Norden utan att behöva ta in nya pengar från aktieägarna.

Dessutom är konkurrensen tuff. Limes fördel i Sverige har varit att de är lokalt förankrade bland små och medelstora företag. De lär stöta på tuffare motstånd när de ska försöka ta marknadsandelar ute i Europa. Till konkurrenterna hör dels it-jättar som Microsoft och SAP, men också mindre spelare som småländska Fortnox och norska Superoffice.

Utöver konkurrenssituationen lockar inte bolagets finansiella ställning nämnvärt. Inför noteringen plockade aktieägarna ut 75 miljoner kronor i utdelning, och passade samtidigt på att belåna upp bolaget rejält. Soliditeten låg således på tunna 13 procent den 30 september i fjol, vilket motsvarade en nettoskuld/ebitda-kvot på 1,8. I kombination med en hög andel immateriella tillgångar lämnar Limes balansräkning mer att önska. Allt detta till en nära nog miljardvärdering av aktiemarknaden.

Affärsvärlden bedömer att Limes ambitiösa tillväxtmål och höga utdelningsgrad utgör en utmanande kombination i nuläget. Den springande punkten är dock de svaga finanserna – Affärsvärlden ser inte hur expansionen utomlands ska kunna finansieras.

På Affärsvärldens prognoser för innevarande år hamnar ev/ebit runt 23, och p/e-talet strax över 30. Inget fynd givet de osäkra framtidsutsikterna. Affärsvärlden ställer sig vid sidlinjen.

 

Det här aktierådet publiceras exklusivt för Affärsvärlden Analys+ prenumeranter.

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

Test
Infogram

’>OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.