Veoneers omsättning högre än väntat

Fordonsteknikbolaget Veoneer redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var i linje med förväntningarna.
Veoneer
Omsättningen sjönk 0,2% till 455 miljoner dollar (456). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 400. Organiskt ökade försäljningen med 17 procent.

”Under fjärde kvartalet 2020 såg Veoneer för första gången organisk tillväxt, en viktig händelse för företaget. Den starka tillväxten drevs av nya fordonslanseringar och en starkare utveckling av fordonsproduktionen än vad vi förväntade oss vid kvartalets början. Vårt fortsatta starka fokus på
effektivitet så väl operativt som finansiellt möjliggjorde att vi kunde avsluta året med en starkare kassa än vad vi tidigare förutsåg”, uppger VD Jan Carlson.

Rörelseresultatet blev -77 miljoner dollar (-72), väntat rörelseresultat var -77.

Resultatet före skatt var -85 miljoner dollar (-91).

Resultatet efter skatt blev -91 miljoner dollar (-93).

Resultat per aktie hamnade på -0,82 dollar (-0,87).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -77 miljoner dollar (-104).

”Under första halvåret 2020 upplevde vi att fordonsproduktionen sjönk dramatiskt och under andra halvåret såg vi en återhämtning utan motstycke. Denna globala utveckling, som upplevts i de flesta branscher, har orsakat stora utmaningar för leveranser av elektroniska komponenter. Vi har relativt sett hanterat situationen väl, men väntar oss att åtstramningen av leveranser kommer påverka den globala fordonsproduktionen under första halvåret 2021. För närvarande är effekterna svåra att kvantifiera, men vi bevakar och hanterar situationen dagligen”, skriver Jan Carlson i sitt VD-ord.


Under 2021 räknar Veoneer med en organisk tillväxt som överstiger 25 procent jämfört med året innan. För Aktiv Säkerhet väntas en organisk tillväxt på runt 45 procent. Rörelseförlusten väntas förbättras under året och bankmedel bedöms överstiga 400 miljoner dollar vid årets slut. Vid slutet av 2020 var bankmedel 758 miljoner dollar.

Orderingången under 2021 väntas överstiga 2020 års nivå.

Veoneer, MUSD Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 455 400 13,8% 456 -0,2%
Rörelseresultat -77 -77 -72
Resultat före skatt -85 -91
Nettoresultat -91 -93
Resultat per aktie, USD -0,82 -0,87
Kassaflöde från löpande verksamhet -77 -104

Konsensusdata från Factset