”Vi måste förhålla oss till en ny verklighet”

Hälso- och sjukvårdsfrågor har hamnat högst på agendan under pandemin. Nu utmanas branschen av krav på slopat patentskydd. "Det är en oroande utveckling", säger Niclas Reutersten, chefsjurist på Novartis nordiska verksamhet och nominerad till Årets Bolagsjurist.
Niclas Reutersten, Head of Legal Nordics, Novartis.
Niclas Reutersten, Head of Legal Nordics, Novartis.

För läkemedelsindustrin har pandemiåret 2020 inneburit stora prövningar, även för de bolag som inte varit direkt involverade i kapplöpningen om vaccin mot covid-19.

”Mycket hälso- och sjukvård har fått stå tillbaka. Det har påverkat också vår verksamhet”, säger Niclas Reutersten, chefsjurist på det globala läkemedelsföretagets Novartis nordiska verksamhet.

”Vi måste förhålla oss till en ny verklighet. För mig som bolagsjurist innebär det bland annat att vissa avtalsfrågor som tidigare var mindre viktiga plötsligt blivit väldigt relevanta”, säger han.

Niclas Reutersten, som kom till Novartis 2016 efter 15 år hos Ferring och Bristol-Myers Squibb, vittnar också om ett ökat fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor hos allmänheten i stort. Något som kan öppna för nya möjligheter, men också nya utmaningar. Som Joe Bidens utspel om att ta bort patentskyddet för de nya covid-vaccinen.

”Det är en oroande utveckling. Det riskerar att negativt påverka patientsäkerheten och även att underminera hela systemet för framtida forskning, utveckling och innovation. Detta skapar i sin tur risk för att världen kan stå utan medicinska behandlingar vid nästa pandemi”, säger Niclas Reutersten.

Läkemedelsbranschen är hårt reglerad. På Novartis, som är verksamt i 140 olika länder, arbetar uppemot 1000 jurister med att supporta verksamheten. För att vidga sin egen förståelse för det komplexa fält som ett bolag som Novarits verkar inom läste Niclas Reustersten vid sidan om sitt arbete tidigare medicinsk rätt vid Stockholms universitet.

”Komplexiteten i det svenska regelverket när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor är enorm. Det är ett lapptäcke av gamla och nya lagar, förordningar och riktlinjer, och en mängd gråzoner där vi som jurister kan spela en viktig roll för att bidra till fältets etiska kompass”, säger han.