Vinnaren av Stiftelsen Affärsvärldens bokstipendium utsedd

Maria Widehed och Jenny Leyman får Stiftelsen Affärsvärldens bokstipendium på 200 000 kronor för en bok om Social Impact Bonds. 

Ni får stipendiet för en bok om Social Impact Bonds. Vad är det och varför vill ni skriva en hel bok om ämnet?

– Entreprenörerna bakom Social Impact Bonds ser möjligheter där det offentliga misslyckas med att lösa samhällets mest komplexa problem. Det är en ny investeringsmarknad som växer fram i skärningspunkten mellan marknad och välgörenhet. Modellen bygger på sociala insatser där offentlig sektor låter privata finansiärer stå för investeringsrisken. Investeringarna går till förebyggande åtgärder, i stället för att i efterhand ta kostnader när olika samhällsinsatser har misslyckats. 

 

Vad hoppas ni åstadkomma med boken? 

– Antalet Social Impact Bonds ökar i snabb takt världen över, men det finns många frågor att söka svar på: Kan sociala utfallskontrakt leverera bättre mänsk­liga utfall och samhällsekonomiska resultat än det offentliga? Hur gör entreprenörerna som lyckas? Kan effekten av resultaten verkligen mätas? Och är idéerna skalbara?

 

Varför ska näringslivet bry sig om detta?

– Frågan, tycker vi, bör ställas tvärtom – varför ska näringslivet inte bry sig om detta? Sociala utfallskontrakt utmanar våra existerande modeller och banar väg för något som borde vara självklart – att ett gott samarbete behövs mellan privat och offentlig sektor. Om systemet fungerar kan fler som har det dåligt få det bättre. Det offentligas kostnader minskar. Och återbetalning till finansiären är direkt kopplat till förbättrade sociala resultat och de privata aktörer som utför arbetet tar alltså på sig risken, men kan göra en vinst om projektet faller väl ut.

 

Vad har ni gjort tidigare i er karriär?

Maria Widehed är en Malmöbaserad journalist med flerårig erfarenhet som försvars- och näringslivsskribent. Hon skriver regelbundet för såväl dagspress som facktidningar och magasin – ofta med Skåne som utgångspunkt. Jenny Leyman jobbar som frilansfotograf sedan 16 år med Malmö som bas. Hon har fotograferat Skånes näringsliv för Sydsvenskan under 8 år samt varit fotograf för DN:s satsning Global Utveckling.

 

Hur planerar ni genomföra bokprojektet och när räknar ni med att vara klara?

– Vi kommer att möta de nordiska entreprenörerna, följa dem, ta reda på hur det fungerar i praktiken, vilka lärdomar de har dragit. Vi kommer ta reda på om de lyckas och om de kan mäta framgångarna, vilken politisk backning som behövs och hur framtiden är. Vi kommer också att göra en utblick i världen och titta närmare på utmaningar som för de nordiska aktörerna alla är lika: konflikten mellan långsiktiga SIB-placeringar och statliga budgetcykler på tolv månader, svårigheten för en specifik kommunförvaltning att motivera en investering när vinsten och nyttan av investeringen tillfaller en annan förvaltning. Utvecklingen av mätinstrument. Vi räknar med att boken ges ut under hösten 2020.  För oss är det en självklarhet att göra boken i reportageform. Vi tror att det är först när läsaren får följa med på plats som man kan förstå vad som har börjat växa fram i skärningspunkten mellan marknad och välgörenhet.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.