Vinstlyft för Hexagon

Hexagon har rapporterat en preliminärt högre vinst än väntat i andra kvartalet och aktien stiger i den inledande handeln.

Mätteknikbolaget Hexagon rapporterade igår kväll en högre vinst än väntat i andra kvartalet.

Aktien steg kraftigt i den inledande handeln. Uppgången mattades av men aktien var ändå upp nära 5 procent 20 minuter efter öppningen.

Justerat rörelseresultat för det andra kvartalet 2020 uppgick till 226 miljoner euro (239) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 25,3 procent (24,5). Marknaden hade väntat sig ett justerat rörelseresultat på 176 miljoner euro, enligt Factset.

Nettoomsättningen uppgick till 897 miljoner euro (976) och den organiska försäljningen minskade med -10 procent jämfört med samma period föregående år. Väntat var en försäljning på 851 miljoner euro enligt Factset.

”Gällande segmenten inom Hexagon rapporterade Industrial Enterprise Solutions -10 procent organisk tillväxt och Geospatial Enterprise Solutions rapporterade -9 procent organisk tillväxt. Fortsatt tillväxt inom mjukvara och service kombinerat med en återhämtning i Kina samt temporära kortsiktiga kostnadsåtgärder bidrog till den motståndskraftiga resultatutvecklingen trots utmaningarna orsakad av Covid-19-pandemin”, skriver bolaget i den preliminära rapporten.

Som tidigare kommunicerats implementerar Hexagon långsiktiga kostnadsbesparingsåtgärder och har tagit en engångskostnad om -135 miljoner euro under andra det kvartalet 2020, vilket förväntas resultera i en årlig kostnadsbesparing om cirka 125-150 miljoner euro från slutet av 2020. De långsiktiga besparingarna väntas parera en återgång av de kortsiktiga besparingseffekterna.

Den definitiva rapporten kommer den 24 juli.