Vinsttapp för Hexpol som satt in korttidsarbete

Hexpol påverkades negativt av covid-19 och tappade både omsättning och vinst i det senaste kvartalet. Kostnadsbesparingar som korttidsarbete har varit en av vägarna framåt.
Foto: Johan Nilsson/TT

Polymerbolaget Hexpol redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Den lägre försäljningen orsakades av covid-19 och dess påverkan på såväl de länder man är verksamma som de kunder man förser sina produkter med. Bolaget rapporterar även en minskad vinst.

Omsättningen sjönk 31,5 procent till 2 526 miljoner kronor (3 685).

Ebita-resultatet uppgick till 229 miljoner kronor (566), med en ebita-marginal på 9,1 procent (15,4).

Rörelseresultatet blev 209 miljoner kronor (551). Rörelsemarginalen var 8,3 procent (15,0).

Resultatet före skatt var 167 miljoner kronor (548).

Resultatet efter skatt blev 122 miljoner kronor (413).

Resultat per aktie hamnade på 0,41 kronor (1,20).

“För att möta och försöka kompensera den lägre efterfrågan har vi fortsatt det intensiva arbetet som påbörjades i början av året med att sänka kostnaderna. Vi har infört bland annat korttidsarbete på alla våra enheter. Sättet det genomförs på varierar mellan de olika länderna i linje med respektive lands lagar och regler. Utöver det har vi också genomfört ytterligare kraftiga kostnadsbesparingar genom minskning av antalet anställda, både i produktion och bland tjänstemän”, skriver tillförordnad vd Peter Rosén.

“När vi ser framåt är det uppenbart att covid-19 pandemin och de åtgärder som
vidtagits runt om i världen har en stor påverkan på oss alla. Inte minst råder det
stor osäkerhet om vad vi kan förvänta oss framöver”, avslutar Rosén.

Hexpol, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 2 526 3 685 -31,5%
EBITA 229 566 -59,5%
EBITA-marginal 9,1% 15,4%
Rörelseresultat 209 551 -62,1%
Rörelsemarginal 8,3% 15,0%
Resultat före skatt 167 548 -69,5%
Nettoresultat 122 413 -70,5%
Resultat per aktie, kronor 0,41 1,20 -65,8%

Konsensusdata från Factset

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här