Volati vänder till positivt resultat

Industrigruppen Volati redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.
Volatis VD Mårten Andersson.
Omsättningen steg 6,8% till 1 828 miljoner kronor (1 711). Omsättningsökningen är främst hänförlig till en god efterfrågan och genomförda tilläggsförvärv inom affärsområdena Handel och Industri.

”Volati fortsatte att växa under tredje kvartalet. /…/ Resultatet för kvartalet bekräftar de senaste årens positiva trend med mycket god resultattillväxt i våra verksamheter. Den fina utvecklingen är resultatet av vårt långsiktiga och systematiska arbete för att förvärva och utveckla starka affärsenheter med bra företagsledningar, tydliga strategiska agendor och förmåga till tillväxt”, säger VD:n Mårten Andersson.

Ebitda-resultat blev 258 miljoner kronor (253), med en ebitda-marginal på 14,1% (14,8).

Rörelseresultatet blev 148 miljoner kronor (-189), med en rörelsemarginal på 8,1%.

Resultatet före skatt var 124 miljoner kronor (-206).

Resultatet efter skatt blev 97 miljoner kronor (-225).

Resultat per aktie hamnade på 1 kronor (-2,0).

Nettoskuld/justerad ebitda uppgick till 1,4 gånger (2,2). Bolaget har ett uppsatt mål om att detta nyckeltal ska ligga mellan 2-3 som genomsnitt, och inte överstiga 3,5.

Volati, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 1 828 1 711 6,8%
EBITDA 258 253 2,0%
EBITDA-marginal 14,1% 14,8%
Rörelseresultat 148 -189
Rörelsemarginal 8,1%
Resultat före skatt 124 -206
Nettoresultat 97 -225
Resultat per aktie, kronor 1 -2,0