Volvo Cars rapporterar ett svagare tredje kvartal inför börsnoteringen

Biltillverkaren Volvo Cars publicerade på måndagen sitt prospekt inför noteringen på Nasdaq Stockholm den 28 oktober. I prospektet framgår det att biltillverkaren levererade en svagare vinst och omsättning under det tredje kvartalet. Sifforna under de första nio månaderna är dock starka, skriver Dagens Industri.
Volvo Cars närmar sig en börsnotering, enligt Reuters källor. FOTO Adam Ihse /TT
Omsättningen i årets tredje kvartal sjönk till 60,8 miljarder kronor (65,7). Rörelseresultatet, mätt som ebit, backade till 3,3 miljarder kronor (4,6).

För årets nio första månader steg omsättningen till 202 miljarder kronor (176). Rörelseresultatet steg till 16,6 miljarder kronor (3,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,2% (2,0).

”Den förbättrade ebit-marginalen drevs av en stark ökning i försäljningsvolymer, en fördelaktig produktmix, effekter från kostnadsreduceringar och positiv påverkan från jämförelsestörande poster, främst av en utdelning från Zenuity och en kapitalanskaffning i Polestar under det första halvåret 2021”, skriver Volvo Cars.

Bolaget har sedan tidigare rapporterat en försäljning på 530 000 bilar (451 000) för årets nio första månader. I september sjönk dock försäljningen jämfört med förra året bland annat på grund av problem med halvledare.

”Volvo Car Group förväntar sig att situationen kopplad till bristen på halvledare fortsatt kommer att skapa utmaningar i leverantörskedjorna i branschen och för koncernen under det fjärde kvartalet 2021”, skriver bolaget i prospektet.