We Are Spindyes nyintroduktion övertecknades rejält

We Are Spindyes nyintroduktion på NGM Nordic SME övertecknades rejält. Teckningstiden avslutades den 15 december. Erbjudandet på 24,15 miljoner kronor tecknades till 81 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 335%. Bolaget får drygt 1 000 nya aktieägare genom erbjudandet och tillförs 24,15 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
We are spindye
Foto: We are Spindye
”i känner oss väldigt inspirerade av det stora intresset från investerare i vår noteringsemission där fler än 3 000 investerare begärt teckning. Vi tackar för det tydliga förtroendet för vår affärsmodell och produkt vilket möjliggör för fortsatt expansion av vår verksamhet. Miljöpåverkan från textilproduktion behöver inte ligga på dagens höga nivåer och vi har en enkel lösning på ett enormt problem. Tillsammans med resten av vårt team ser jag fram emot att ta med alla nya aktieägare in i nästa fas av vår utveckling. Enastående och hållbara färger samt digitalisering, med så låg miljöpåverkan som möjligt. Det är vårt mål”, kommenterar VD Andreas Andrén.

Bolaget emitterar units, bestående av aktier och teckningsoptioner och har efter emissionen 7,00 miljoner aktier och 0,77 miljoner teckningsoptioner TO1 utestående.

Första handelsdag för aktien på NGM Nordic SME blir den 22 december, förutsatt att ansökan godkänns. Teckningsoptionerna i erbjudandet kommer att tilldelas när emissionerna registrerats hos Bolagsverket. Bolaget kommer ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna i samband med registreringen och första dag för handel kommer att offentliggöras senare.