En aktie lämnar portföljen

2017-06-18 21:20 Börsredaktionen

Efter att förra veckans kapitalmarknadsdag väljer vi att avyttra vårt innehav i Ratos.

Aktiva portföljen och Stockholmsbörsen utvecklades snarlikt i förra veckan – båda ner drygt 0,5 procent. Portföljen tyngdes av relativt tunga fall i våra spelinnehav, Gaming Innovation Group och Kambi, medan alkoholhandlaren Arcus gick riktigt bra efter en stark spurt på fredagen.

Vid Ratos kapitalmarknadsdag blev en del strategijusteringar helt som väntat: investeringsbolaget blir otåligare med lönsamhetsmässigt svaga innehav, och de redan bantade förvaltningskostnaderna ska hållas nere.

De större överraskningarna var dels att Ratos tänker behålla vissa innehav långsiktigt, i syfte att låta deras löpande kassaflöden finansiera Ratos utdelning. Här kan det vara så enkelt att Ratos inte tror högre om börsen än att utdelningsstabilitet premieras före maximerad avkastning till sista kronan.

Den andra överraskningen var att Ratos tänker bli mer sektorspecialister och gå mot mindre investeringsstorlek. Logiken är att det svårt att vara bäst på allt samt att småbolagsförvärv är något mindre konkurrensutsatta jaktmarker.

I korta loppet saknas nu triggers i Ratos och aktiva portföljen väljer att ta hem en mindre vinst på 4,5 procent inklusive utdelning för att stärka kassan. Affärsvärlden står fast i synen på Ratos som en undervärderad och missförstådd långsiktig sparaktie.

Smyckestillverkaren Pandoras slagiga aktie fortsatte återhämta mark relativt börsen, och de kortsiktiga kommentars- och ryktesflödena har slagit om till positivt.

Den mindre lönsamma amerikanska branschkollegan Signet, vars försäljningssvaghet nyss lyftes fram som skäl till att sänka Pandora, uppges nu gå mot ljusare tider. Samtidigt rapporterar SEB:s analytiker om positiva intryck från en branschmässa, samt att det omskrivna tappet för smyckeshandeln i Thailand, där Pandoras produktion är förlagd, kan ha varit en funktion av missvisande statistik.

Affärsvärlden håller blicken längre fram i fallet Pandora. Än ses inga tecken på att danskarnas kapitalsnåla och överlönsamma affärsmodell håller på att braka samman. Då har Pandora en låg börsvärdering som kan återhämtas snabbt.

Börsredaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom