Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Allt färre företagskonkurser

2015-03-02 14:23

Antalet företagskonkurser i Sverige sjönk med 13 procent i februari jämfört med motsvarande månad året innan, enligt månadsstatistik från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Antalet konkurser under månaden uppgick till 496 stycken.

De största minskningarna är inom Byggindustri, Parti och Detaljhandel.

"En begynnande optimism i det svenska näringslivet samtidigt som företagen har anpassat sina kostnader, har lett till att allt fler företag överlever och de stora branscherna visar på färre företagskonkurser", säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.

De flesta större branscherna uppvisar nu färre konkurser, med undantag för Information och kommunikation samt Restaurang och hotell där utvecklingen är negativ. Hittills i år har totalt 924 företag gått i konkurs, vilket är en minskning med 17 procent jämfört med samma period under 2014.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom