Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

”Batljan en ny Mindus?"

2019-01-11 11:14
Foto: Jörgen Appelgren

Gustaf von Sivers förvaltar stockpicking-fonden Calgus på Sivers Urban Fonder. För Affärsvärlden berättar han om varför han har köpt Enea-aktier och varför byggbolag är en bra investering just nu.

När vi intervjuade dig 2015 pratade du  dig varm om Cavotec, som i dag står för  8 procent av portföljen, vad säger du nu?

– Det där har varit en riktig besvikelse. Cavotec levererar tekniska system för bland annat flygplatser och hamnar, till exempel för att angöra fartyg till kajen. Tekniken förkortar angörningstiden och gör det möjligt att utöka hamnkapaciteten utan att bygga ut. Produkterna är intressanta, marknaden ligger för dem: Det råder ett uppsving för hamnar och flygandet ökar, men Cavotec är för dåliga på att få effektivitet i fabrikerna. I fjol utsågs Mikael Norin till ny vd och han har sjösatt ett besparingspaket som ska ge 10 miljoner euro eller cirka 5 procent på marginalen. Vi skulle kanske ha sålt förra året, för nu är positionen nästan osäljbar. Det är en nackdel när man sitter med mindre bolag. Men vi har väntat på bolaget i fyra år och jag hoppas att man nu får ordning på det här. Vi håller i en stund till – får de ihop 10 procents marginal ska den tillbaka till 20 kronor.

Ett nytt innehav i fonden är Enea som har gått ganska bra på börsen i år, hur resonerar ni där?

– Enea kan bli en riktig kursvinnare! Bolaget har gått från ett beroende av få stora kunder till fler kunder och bättre balans. Jag ser det som en 5G-option. Bolaget är underanalyserat och folk har inte koll på förändringen som är gjord. Risken är att andra bolag kommer med bättre mjukvara, det är lite svår materia att bedöma.

NCC är också ett nytt innehav. Vad lockar där?

– Det finns en enorm stock av infrastrukturkontrakt i det här landet. NCC har tidigare gjort nedskrivningar med hänvisning till bristfällig projektstyrning. Jag tror att nye vd:n som återvänder, Tomas Carlsson, kan branschen. Efter flera år på Sweco har han erfarenhet från stora komplicerade teknikinriktade projekt och borde ha bättre förmåga vad gäller att prissätta och se riskerna i NCC:s byggen. Dessutom hörde jag att den nye chefen på infrastruktur, Kenneth Nilsson, är en riktig stjärna. NCC har så dåliga marginaler, deras nya mål är över 4 procent, men kan de bara nå 3 procent innebär det 14 kronor i vinst per aktie nästa år. Det kanske är för tidigt att gå in nu, men marknaden finns där.

Finns det något innehav som du funderar på att plocka in?

– Fastighetssektorn fruktar stigande räntor, men jag fick en tankeställare under en konferens med det fristående analyshuset Alpine Macro där följande fråga restes: Om ett land inte har någon befolkningstillväxt och ingen produktivitetsökning – vad ska räntan vara i en sådan ekonomi? Det kanske inte går att höja räntan särskilt mycket på sikt, Sverige och Europa kanske blir som Japan i framtiden. Marknadsräntan kanske toppar på 2 procent. Kan man då hitta fastigheter med lokaler som inte huserar för mycket detaljhandel och som har hygglig finansiering på bra orter så kan det bli intressant att ta in. Sagax har jag alltid tyckt är för dyrt, tyvärr, även om Davi­d Mindus är briljant. Men se på SBB! Ilija Batlja­n kanske är en ny Mindus? Min kollega Calle (Carl Urban) kan fastigheter, han ska titta närmare på det där.

Helene Rothstein

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom