Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Kursflopp värd en chans

2019-06-19 18:05

ANALYS Vårdbemannaren Dedicare har rasat på börsen. Nu ser Affärsvärlden ett intressant läge.

KÖP Vårdbemannaren Dedicare gjorde entré på Stockholmsbörsen 2011 när Poolia delade ut dotterbolaget till sina aktieägare. Sedan dess har Dedicare ökat omsättningen med i genomsnitt 12 procent per år – och då utan någon aktieutspädning att tala om. Under samma period har motsvarande knappt 27 kronor per aktie skiftats ut till aktieägarna.

Om kapitalsnål tillväxt och generösa utdelningar tillhör bemanningsbranschens fördelar så tillhör tuff konkurrens, prispress och löneglidning dess nackdelar. Att fokus legat på det senare under de senaste två åren illustreras av att aktien rasat, från över 150 kronor våren 2017 till nuvarande knappa 40 kronor.

Aktien handlas handlas nu kring ev/sales 0,4, snarlika nivåer som när den bottnade i samband med tillväxt- och lönsamhetssvackan 2013–2014. Affärsvärldens bild är att investerarna ännu en gång överreagerat i fallet Dedicare, precis som var fallet 2013–2014 på nedsidan och 2016–2017 på uppsidan. Bolagets lönsamhet beror i hög grad på avtalsläget.

Affärsvärlden skissar på en återgång till normal lönsamhet, 7 procents rörelsemarginal, redan nästa år. Det kan vara väl optimistiskt tidsmässigt, men illustrerar hur lågt aktien värderas på en normaliserad lönsamhet. Även om den kortsiktiga motvinden kan hålla i sig ett tag lockar risk/reward i Dedicare för mer uthålliga placerare.

Detta är en kortversion av Värden i vården. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom