Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Leo Vegas höjer utdelningen

2020-02-14 08:14
Foto: Leo Vegas

Bettingbolaget Leovegas redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Rörelseresultatet var negativt medan marknaden hade väntat ett positivt resultat men ebitda-resultatet var högre än väntat. Bolaget ökar utdelningen.


Omsättningen steg 3,1 procent till 87,1 miljoner euro (84,5). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 86,1.

I januari uppgick de preliminära intäkterna till 30,1 miljoner euro (28,7).

Ebitda-resultat blev 14,5 miljoner euro (8,1), väntat 9,2, med en ebitda-marginal på 16,6 procent (9,6).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner euro (2,6), väntat rörelseresultat var 3,8.

Justerat rörelseresultat utföll på 6,5 miljoner euro (6,7), med en justerad rörelsemarginal på 7,5 procent (7,9).

Resultatet före skatt var -3,2 miljoner euro (22,3).

Resultatet efter skatt blev -3,0 miljoner euro (22,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 euro (0,22).

Leovegas föreslår 1,40 euro per aktie i utdelning (1,20).

Bolaget skriver i rapporten att det slopar de kortsiktiga målen för 2021 vad gäller intäkter och vinst. De långsiktiga målen behålls oförändrade.

I slutet av januari vinstvarnade Leovegas med anledning av en omstrukturering i Storbritannien som kostade 6,1 miljoner euro. I rapporten bekräftas siffran och enligt bolaget kommer omstruktureringen att leda till årliga kostnadsbesparingar på 3,7 miljoner euro. Besparingarna består främst av plattform- och produktkostnader, en mer effektiv organisation samt optimerade lokalytor.

Affärsvärlden Finwire

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom