Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Lyfter med lyckat förvärv - köp

2019-03-13 18:00
Foto: Audtakorn Sutarmjam / Alamy/IBL

ANALYS Teknikhandlaren Christian Berners förvärv av Zander & Ingeström i fjol har visat sig riktigt lyckosamt. Affärsvärlden upprepar köprekommendationen.

KÖP Vid förvärvstillfället i mars i fjol hade Zander & Ingeström (Z&I) summerat 2017, ett år då bolaget omsatte 124 miljoner med ett rörelseresultat på 16,4 miljoner.

I fjol landade Z&I:s omsättning på 149 miljoner och rörelseresultatet på 32 miljoner – och då exklusive januari och februari. Räknat på helåret kan det antas att förvärvsmultipeln, ev/ebit, faller under 4,0.

På Affärsvärldens uppdaterade prognoser handlas Christian Berner till ev/ebita kring 9 för 2019. Och då är eventuella nya förvärv inte inräknade.

Givet det lyckade förvärvet av Z&I framstår Christian Berner Tech Trades rabatt kontra andra förvärvsorienterade teknikhandlare som väl stor. Affärsvärlden upprepar köprådet trots att aktien rusat med cirka 40 procent sedan fjolårets köprekommendation.

Det här är en sammanfattning av analysen Förvärv lyfter aktien

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom