Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Förvärv lyfter aktien

2019-03-13 18:00

Christian Berner Tech Trades storförvärv i fjol framstår som ett riktigt fynd. Affärsvärlden bedömer att aktien har mer att ge.

KÖP I mitten av maj i fjol, i nummer 20/2018, köprekommenderades teknikhandlaren Christian Berner Tech Trade. Affärsvärldens bedömning var att förvärvet av välskötta pump- och värmeteknikbolaget Zander & Ingeström (Z&I) inte hade prisats in. Knappt ett år senare har det visat sig att Z&I-förvärvet blivit bättre än vi räknat med, vilket lyft Christian Berner-aktien med 36 procent på en i princip stillastående Stockholmsbörs.

Vid förvärvstillfället hade Z&I summerat 2017, ett år då bolaget omsatte 124 miljoner med ett rörelseresultat på 16,4 miljoner. I fjol landade omsättningen på 149 miljoner och rörelseresultatet på 32 miljoner – och då exklusive januari och februari, eftersom förvärvet konsoliderades 1 mars i fjol. Räknat på helåret kan det antas att förvärvsmultipeln, ev/ebit, faller under 4,0 inräknat den tilläggsköpeskilling på 15 miljoner som Christian Berner ska betala i år.

Inklusive tilläggsköpeskillingen var Christian Berners nettoskuld 71 miljoner vid årsskiftet, vilket ger en nettoskuld/justerad ebitda-kvot på drygt 1. Det finns således utrymme för nya förvärv.

Utvecklingen i ”gamla” Christian Berner var inte lika imponerande i fjol. Omsättningen ökade visserligen med 4 procent, men lönsamheten i Sverige och Norge lämnar en del övrigt att önska. Vd Bo Söderqvist hyser dock förväntningar om en förbättring i år.

Räknat på Affärsvärldens uppdaterade prognoser handlas Christian Berner till p/e-tal kring 10 och ev/ebita kring 9 för 2019 och 2020. Då är eventuella nya förvärv inte inräknade.

Givet det lyckade förvärvet av Z&I framstår Christian Berner Tech Trades rabatt kontra andra förvärvsorienterade teknikhandlare som väl stor. Affärsvärlden upprepar köpråd och sätter riktkurs på 33 kronor på ett års sikt, motsvarande ev/ebita vid cirka 11 eller p/e 13.

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom