Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sälj dyrt försäkringsbolag

2018-05-16 18:40
Foto: 1Apix / Alamy/All over press

De norska försäkringsutmanarna är lovande Warren Buffett-lärljungar, men förtjänar inte dagens kvalitetsvärdering – än.

SÄLJ Norska försäkringsutmanaren Protector har sedan finanskrisen stegvis gått mot en av strategierna som amerikanske investeringsgurun Warren Buffetts nyttjar i sitt konglomerat Berkshire Hathaway.

Det välbekanta resonemanget lyder: gå som försäkringsbolag ned lite i prisnivå på premierna, och gör lägre försäkringsteknisk vinst, om det kan kompenseras av en snabbväxande float som återinvesteras. Float är skillnaden mellan kunders förutbetalda premier och deras efterhand utbetalda skadeanspråk. Skrivs försäkringar lönsamt och tillräckligt försiktigt blir float ”gratis” investeringskapital för placeringar på exempelvis börsen.

Detta investeringsfokus går tvärtemot de nordiska försäkringsjättar som utmanas. De brände sig på börsen i it-kraschen och har därefter konsoliderat branschen till ett oligopol med höga priser och försäkringslönsamhet, men med låg investeringsrisk.

Att finansmarknaderna framöver ger periodvis smällar i Protectors avkastning är närmast oundvikligt. De farliga riskerna ligger istället dolda på försäkringssidan, fundamentet som ska stötta investeringsmaskineriet. Där kan tillväxthungern leda till att felanalyserade risker blir dyra skadesmällar i framtiden. Dessutom sitter Protector frivilligt i greppet på försäkringsmäklare, vilka står för hela distributionen. Ökar konkurrensen i mäklarled får Protector antingen erbjuda än generösare villkor, inom rimliga gränser, eller acceptera att periodvis krympa investeringsverksamheten.

Med goda år på finansmarknaderna i backspegeln har den investeringstunga strategin givetvis överavkastat på eget kapital. Samtidigt går Protectors investeringsdrivna vinster för en relativ värdering i linje med de mer försiktiga jättarnas snitt, på p/e 15.

I absoluta termer kräver Affärsvärlden 10 procents avkastning på eget kapital för Protectors cocktail av expansions- och finansmarknadsrisk. Anta därtill att målet om en långsiktig egenkapitalförräntning om goda 20 procent, över konjunktur- och finansmarknadscykler, är görbart. Då innebär börsvärderingen på 2,4 gånger eget kapital, p/b, förväntningar om ytterligare runt tio år av liknande framgång. Det kan inte sägas vara annat än fullprissatt.

Ur Affärsvärldens ettårsperspektiv blir rådet att hålla sig borta från Protector-aktien. Innan dagens kvalitetsvärdering är förtjänad behöver strategin stresstestas genom en normal recession.

Vad konservativa investerare kan göra är att slänga ut bevakningskroken och vänta på napp i nästa börssvacka. Vid en kurs på 45 norska kronor per aktie, motsvarande p/b 1,5, börjar Protectors odds se mer aptitliga ut.

Det här är en sammanfattning av analysen Smekmånaden slut för Protector.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom