Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sälj serieförvärvaren

2019-08-14 18:05

ANALYS Pricksäkra serieförvärv och ett tävlingsinriktat bolagsutvecklande har säkrat en imponerande vinsttillväxt. Förvaltarfavoriten Lagercrantz aktie saknar dock säkerhetsmarginal inför bistrare tider.

SÄLJ Brokiga småbolagskonglomerat drivna av förvärvstillväxt har varit en riktig förvaltarfavorit på senare år. När affärsmodellen värderas upp till högre vinstmultipel på börsen än vad konglomeraten förvärvar för så uppstår multipelarbitrage, där varje ny förvärvad vinstkrona åsidosätts en börspremie som del av en större helhet.

Att denna cykliska förvärvstillväxt på toppmarginaler nu nått rekordhöga värderingsmultiplar i ”bevisade” serieförvärvare motiverade Affärsvärldens säljråd i såväl Indutrade (nummer 16/2019) som Addtech (nummer 12/2019) under våren. Uppvärderingen förklarar även varför allt fler förvärvskonglomerat sökt sig till börsen, där senare års nykomlingar innefattar Lifco (säljråd i Affärsvärlden nummer 22/2019) som störst, något mindre spelare som Volati, Bergman & Beving-avknoppningen Momentum Group, Christian Berner (köpråd i nummer 11/2019), de mer installationstunga Instalco och Sdiptech (köpråd i nummer 20/2019 respektive 6/2019) samt den senaste nykomlingen Teqnion.

Senaste analysen på Indutrades och Addtechs ett snäpp mindre Mid cap-kollega Lagercrantz, i nummer 12/2016, utmynnade i ett väntaråd, som ett år senare stängde marginellt svagare än index. Därefter har även Lagercrantz rusat vidare, men är dagens ettårsutsikter för aktien bättre eller än mer upptrissade?

Med basscenariots milda konjunkturmotvind dröjer det på analyskursen 121 kronor till 2021/2022 innan Affärsvärlden ser Lagercrantz ev/ebit-värdering vara tillbaka under 20-strecket. Denna premievärdering bygger helt och hållet på att de sannolika fortsatta förvärven ska fortsätta räcka för förvaltarkapitalet som flockats till bolagets storägartopp. Att få genomslag på förvärv blir dock allt svårare ju mer upptrissad förvärvsmarknaden är och ju sämre konjunkturutsikterna utvecklas. På den senare punkten manar Affärsvärlden till försiktighet med Lagercrantz inbyggda konjunkturrisker, som ger betydande sårbarhet på nedsidan om den globala konjunkturen nu viker, vilket börjar anas i bolagets inbromsande organiska (förvärvsjusterade) siffror.

Lagercrantz risk-avkastningsutsikter blir rimligare kring runt ev/ebit 12 (p/e 14) för 2021/2022, motsvarande en ettårig riktkurs på 75 kronor. Blir konjunkturnedgången djupare än mild finns mer betydande nedsida i aktiekursen.

Det här är en sammanfattning av analysen Multipelarbitrage med multipelrisk. Prenumeranter kan logga in och läsa hela artikeln här.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom