Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

SAS-utredning visar på allvarliga brister

2019-12-10 14:11
Foto: Fredrik Sandberg/TT

En besättningsmedlem hos SAS avstod en flygning av säkerhetsskäl och fick sedan beskedet att hans anställning skulle avslutas.

Flygpersonal är skyldig att anmäla sig "unfit for flight", olämplig för flygning, om man på grund av exempelvis utmattning eller sjukdom inte känner sig kapabel att genomföra en säker flygning. Besättningsmedlemmen hos SAS avstod en flygning då han ansåg sig olämplig att flyga och fick då beskedet att hans anställning skulle avslutas.

Efter att SVT granskat fallet startade Transportstyrelsen ett tillsynsärende mot flygbolaget. Utredningen visar på allvarliga brister i SAS hantering av fallet.

- Det vi kan se är att det i dag inte finns någon dokumentation som styrker det beslut som man tog, säger Staffan Söderberg, sektionschef på Transportstyrelsen, till SVT.

SAS erkänner att flygbolaget kan bli bättre på att dokumentera och hantera samtal med dess flygpersonal, men avvisar kritiken om att den anställde skulle ha blivit felaktigt uppsagd. Enligt SAS finns det ingen koppling mellan händelsen och att anställningen avslutades.

- Jag tänker att vi kan bli bättre på att kommunicera så inte medarbetaren känner att bilden han får är en annan än verkligheten. Det här handlar om flygsäkerhet och en medarbetare som inte fungerat, säger Rolf Bakken, flygchef på SAS, till SVT.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom