Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Sjunkande siffror för Duroc

2019-08-23 07:44

Industri- och handelskoncernens omsättning och vinst minskade för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Duroc redovisar ett resultat efter skatt på 41,7 miljoner kronor för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/2019. (49,6). Resultatet per aktie sjönk till 1:07 kronor (1:27).

Nettoomsättningen föll till 776 miljoner kronor (790).

Rörelseresultatet minskade till 26,6 miljoner kronor (47,7).

"Det fjärde kvartalet karaktäriseras av en ojämn utveckling inom koncernen. Flertalet enheter utvecklades väl medan stapelfiberenheterna i Europa påverkade såväl omsättning som resultat negativt", skriver vd John Häger som även uppger att jämförelsekvartalet var ovanligt starkt.

Förändringsarbetet inom stapelfiberenheterna i Europa lanserades i början av 2019 och är ett strukturellt program som

innefattar både organisatoriska förändringar och kapacitetsanpassningar inom produktionen.

"Programmet har löpt enligt planen sedan lanseringen och är nödvändigt för att nå en succesivt tillfredsställande lönsamhetsnivå på ett par års sikt. Viss återhämtning inom några av de mest lönsamma applikationerna bidrog positivt under det fjärde kvartalet samtidigt som orderingången från bilindustrin förblev under förväntan. Totalt sett sågs en återhämtning av volymerna under kvartalet men till en ogynnsam produktmix, vilket påverkat marginalerna", uppger Duroc-chefen.

För helårsperioden blev nettoresultatet 87,3 miljoner kronor (131) med en nettoomsättning på 2.974 miljoner kronor (2.526).

Ingen utdelning föreslås, i likhet med året innan.

"Duroc avser att hålla en fortsatt hög investeringstakt och styrelsens bedömning är att bolagets kapital kan generera en för aktieägarna tillfredställande avkastning genom att kvarstanna verksamt inom koncernen. Styrelsen föreslår därför att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019", är budskapet.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom