Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vaktombyte i familjerederiet

2005-11-01 21:00

Den danska storstädaren Lone Fønss Schrøder tar rodret i världens största biltransportrederi. Uppdraget är att se till att familjen Wallenius fortsätter att dominera världshaven.Du går från ett jobb som styrelseproffs i en rad företag till en exekutiv roll som vd. Varför? Många toppchefer gör tvärtom och rundar av karriären med styrelsejobb.


Vad visste du om Wallenius när du tog jobbet?


Valde du mellan Wallenius och andra anbud när du tackade ja?


Du drivs till familjebetonade bolag med starka personligheter. Först A.P. Møller-Mærsk, Sedan Aker/Kværner och nu Wallenius. Varför hamnar du där?Vilka nackdelar ser du med de här starka familjerna?


Vad är det som lockar med Walleniusrederierna?


Varför är det angeläget?


Vad vill du göra med Wallenius?


Hur hittar du en bra affär?


Ser du några affärsutvecklingsmöjligheter så här efter två veckor på Wallenius?


Trots miljardinvesteringar blir det i år ett överskott på 1,5 miljarder kronor, om jag räknar upp halvårsrapporten. Hur ska ni använda vinsterna i bolaget?


Varje bilfartyg kostar 500 miljoner kronor eller mer. Nu har ni sex fartyg på beställning varav tre är världens största i sitt slag. Kommer det att bli fler investeringar i samma storleksordning?


Du är ju bra på att renodla verksamheter. Vad är det som ska renodlas för att skapa värde i Wallenius?


Kan det bli aktuellt att sätta delar av verksamheten på börsen, som har skett i Aker Kværner?


Walleniusrederierna har ju stått på egna ben fram till sammanslagningen 1999 med Wilhelmsen. Blir det mer av den varan? Stora sammanslagningar?


Vad betyder den nuvarande finansiella krisen för USA:s biltillverkare för er?


Höga oljepriser gör kanske att världens bilproduktion minskar om något år. Vad betyder det för er?


Trenden är att bilfabrikerna placeras nära de platser där försäljningen av bilarna sker.


Rederinäringen i stort? Vilka trender finns inom shipping?


Hur djup blir svackan?


Hur känner du igen en bra ledare?


Den traditionella bilden av svenskt ledarskap är att vi eftersträvar konsensuslösningar. I Danmark, Norge och i Finland är det mer av att peka med hela handen. Håller du med om den bilden?Det är din ledarstil?


I rederier kan man få intrycket av att det är gamla ledarskapsideal som styr: Att kommendera fram beslut?


Märks det att rederier i Sverige är en manlig bastion?


Hur ställer du dig till kvotering av kvinnor till styrelseplatser?


I och med att du säger att kompetens är viktigast, betyder väl det nej till kvotering?


Berätta om dina ideella uppdrag.


Du har en egen båt. Var det ett anställningskrav?LONE FØNSS GJØRUP SCHRØDER
Född:

Utbildning:
1985:
1987:

Karriär:
1982:
2003:
2005:
Talar:
Lön:
Familj:
Fritid:
Båt:

Resdagar:


WALLENIUSREDERIERNA


Walleniusrederierna
Mkr 2003 2004 2005(p)
Calle Froste

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom