Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fler tror att den egna lägenheten kommer stiga i pris

2019-09-10 07:26
Norra Djurgårdsstaden. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Andelen bostadsägare som tror att priset på den egna bostaden kommer att stiga har ökat tydligt sedan i maj.

Det visar SBAB:s kvartalsvisa boprisindikator över bostadsägares prisförväntningar, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Det är en tydlig uppgång i andelen hushåll som tror på stigande bostadspriser med upp till 5 procent på ett års sikt jämfört med när vi ställde samma fråga i maj. Minskande oro för räntehöjningar är en trolig förklaring. Andelen som tror på stigande bostadspriser och att det beror på lägre bostadsräntor har ökat från 2 till 6 procent mellan maj och augusti", säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

På ett års sikt tror 53 procent av de hushåll som äger en bostad att priset på den egna bostaden kommer att öka, medan 6 procent tror att det kommer att minska. I maj var motsvarande andelar 47 respektive 7 procent.

På tre års sikt är det 53 procent som tror på en prisuppgång och 5 procent som spår en nedgång, jämfört med 52 respektive 6 procent i maj.

SBAB noterar att deras index, där endast de som äger en bostad tillfrågas, visar starkare tro på stigande bostadspriser än SEB:s boprisindikator (där även de som hyr en bostad tillfrågas) och Erik Olsson bostadsindex (där visningsbesökare tillfrågas).

"De som äger sin bostad verkar - liksom vår mätning i maj visade - ha en betydligt mer ljus bild av de framtida bostadspriserna jämfört med de som bor i hyresrätt och framförallt jämfört med de som går i köptankar. Alla tre grupperna har dock den senaste tiden blivit mer positiva avseende prisernas utveckling. Det hänger troligen ihop med att farhågorna om kommande räntehöjningar minskat", säger Robert Boije.

Andelen som tror på stigande bostadspriser på ett års sikt och att det beror på sjunkande boräntor ökar från 2 till 6 procent. På tre års sikt syns en motsvarande uppgång från 2 till 8 procent.

Bland dem som tror på stigande pris är den vanligaste anledningen att efterfrågetrycket i det egna bostadsområdet bedöms vara högt.

Bland dem som tror på sjunkande bostadspriser är den vanligaste orsaken till detta på ett års sikt stramare krav på bankernas kreditgivning (till exempel bolånetak och amorteringskrav) och på tre års sikt högre bolåneräntor.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom