Akelius överväger omstrukturering

Fastighetsbolaget Akelius styrelse har diskuterat, men ej beslutat, en omstrukturering, innebärande en avyttring av fullt utvecklade fastigheter i Sverige, Danmark och Tyskland. Det framgår av ett pressmeddelande.
Akelius är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget äger närmre 45 000 hyresbostäder i städer som Stockholm, Malmö, Berlin, Hamburg, Toronto, Montreal, New York och Washington D.C.

Akelius överväger kontinuerligt förvärv och avyttringar som en naturlig del av den löpande verksamheten. För närvarande pågår inga förhandlingar med potentiella köpare.

”Pensionsfonder eller bolag med en horisont på tjugo, trettio år letar efter fastigheter med hög kvalitet i centrala lägen. Akelius förväntas göra en bra affär om beslut kring avyttring fastslås”, kommenterar VD Ralf Spann.