Boprisuppgången väntas mattas av

De svenska bopriserna fortsätter upp, men flera banker spår en avmattning längre fram.
Bostad
Foto: Henrik Montgomery/TT

De svenska bostadspriserna steg med 1,4% i maj. Bostadsrättsindex steg med 0,8% medan villaindex steg med 1,7%. Det visar siffror från Valueguard.

Flera banker skriver i sina morgonkommentarer att utvecklingen för bopriserna dock väntas mattas av längre fram.
Handelsbanken skriver att utfallet för maj var nära deras förväntningar. Men samtidigt som den höga efterfrågan på bostäder väntas bestå tror banken att vissa av de ändrade konsumtionsmönster som setts under pandemin endast är temporära och att fokus kommer att flyttas från bostäder. Med det sagt tror banken att priserna kommer fortsätta stiga under hösten och nästa år. Dock väntas ett större utbud dämpa uppgångarna något.

Även Swedbank pekar på att konsumtionen kommer återgå mer mot det normala och att utbudet kommer att öka.

”Vi räknar med att pristillväxten avtar framöver när konsumtionen går tillbaka mot mer normala mönster och fler bostäder läggs ut till försäljning. Trots det väntas årstillväxten 2021 landa på omkring 15%”, skriver Swedbank i ett morgonbrev, enligt Finwire.

Även Nordea ser en möjlig dämpning av bostadsprisuppgången.

”I september upphör det tillfälliga avsteget från amorteringskravet som Finansinspektionen gav grönt ljus för under 2020 och detta kan få en dämpande effekt på huspriserna. Dock är bolåneräntorna fortsatt låga vilket eldar på marknaden och Riksbankens köp av bostadsobligationer hjälper givetvis också till att driva priserna uppåt”, skriver de.