Diös etablerar MTN-program om 3,5 miljarder kronor för obligationslån

Fastighetsbolaget Diös har etablerat ett MTN-program med ett rambelopp om 3,5 miljarder kronor för upplåning på obligationsmarknaden. Det framgår av ett pressmeddelande.
Diös
Diös har senaste åren satsat allt mer på projektutveckling med egen nyproduktion. I bild syns skiss på det hotell som byggs i Sundsvall tillsammans med hotellkedjan Nordic Choice. Totalentreprenör är byggfirman Serneke och totalt väntas Diös investera närmre 450 Mkr här.

Diös Fastigheter har sedan tidigare i samråd med Handelsbanken etablerat ett grönt finansieringsramverk. Det ger bolaget möjlighet att finansiera den typ av projekt och tillgångar som omfattas av ramverket genom att emittera gröna obligationer under MTN-programmet.

Handelsbanken är ledarbank för MTN-programmet och kommer tillsammans med Danske Bank och Swedbank agera emissionsinstitut.