Nordea tror på avmattning i prisuppgången för villor

Efter sommaren kan det bli en avmattning i den starka prisuppgången för villor, skriver Nordea.
Bostad
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nordea kommenterar idag Valueguards siffror som mäter den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden. Priserna i april steg med 0,9% jämför med månaden innan och 18,9% på årsbasis. Priserna på villor steg med 1,1% jämfört med månaden innan och 23% jämfört med motsvarande period året innan.

Dagens siffror är i linje med Nordeas prognoser. Banken väntar sig att bostadspriserna i år kommer att stiga med nära 14% mätt som årstakt. Efter sommaren väntas tillväxten mattas av, men ändå ligga på en hög nivå på 10% i årstakt i december.

”Några faktorer som kan dämpa tillväxttakten är en normalisering av hushållens konsumtion, högre räntor, slopat undantag från amorteringsreglerna i augusti och det faktum att värderingar redan är ansträngda för många hushåll”, skriver Nordea.