Om erbjudandet

Erbjudande 1046 Mkr (33% nyemission)
Säkrad andel (%) 44%
Börsvärde efter notering 2540 Mkr
Teckningskurs 64 SEK (60 - 68)
Sista teckningsdag 2021-03-25
Antal flaggor 0 stycken
Teckningsåtagande 460 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 36 Mkr (3.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Nordea, Gernandt & Danielsson, White & Case

Bolagsfakta vid notering

Bolag Pierce Group
VD Henrik Zadig
Styrelseordförande Ketil Eriksen
Omsättning 1523 Mkr
Antal anställda 410
Börsvärde efter notering 2540 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.76 miljoner aktier (14.5%)
Antal aktier efter notering 39.69 miljoner
Hemsida www.piercegroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Procuritas 944.8 Mkr 37.2%
Dimela 202.5 Mkr 8%
Fairy Glen Holdings 202.5 Mkr 8%
Dan Sten Olsson och Erik Nielsen 100 Mkr 3.9%
Handelsbanken Fonder 100 Mkr 3.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Procuritas 431.8 Mkr 41.3%
Dimela 95.3 Mkr 9.1%
Fairy Glen Holdings 95.3 Mkr 9.1%
Redlake Holdings 22.9 Mkr 2.2%
Magnus Dimert 6.1 Mkr 0.6%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Dan Sten Olsson och Erik Nielsen 100 Mkr 9.6%
Handelsbanken Fonder 100 Mkr 9.6%
Skandia 100 Mkr 9.6%
Cliens Fonder 80 Mkr 7.7%
FE Fonder 40 Mkr 3.8%
Med flera
Totalt åtagande: 460 Mkr 44%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.