Pierce – nischad e-handlare på högvarv

Börsaktuella Pierce Group säljer MC-prylar på nätet och har tagit en ledarroll i Europa i den nischen. Det lockar, trots att introduktionen har en del skönhetsfläckar.
Pierce
Pierce Group har huvudkontor i Stockholm men distributionscentret ligger i Polen. Där arbetar en stor del av de drygt 400 anställda. De största produktkategorierna är utrustning (hjälmar, stövlar och andra skydd), reservdelar och tillbehör som tält, mattor och verktyg.
Pierce Group
Teckningskurs 64 kr (60-68) Antal aktier: 39,7 m
Börsvärde: 2 540 Mkr Nettoskuld: 186 Mkr
VD: Henrik Zadig Ordförande: Ketil Eriksen

Pierce Group (teckningskurs 60-68 kr) är ett e-handelsföretag inom produkter för MC och motorcross. Hjälmar, reservdelar, verktyg och kläder med mera. Detta säljs genom 16 lokalt anpassade sajter i Europa. På bara drygt 10 år har Pierce växt till en ledande aktör med 1,5 miljarder kr i omsättning i denna nisch.

Bolaget grundades i Stockholm 2008 av Daniel Petersen och Stefan Rönn. De drev bolaget till 2014 då riskkapitalbolaget Procuritas fond V köpte merparten av bolaget och startade arbete med att skala upp Pierce till europeisk nivå. Idag är grundarna inte längre operativa. VD sedan 2016 är Henrik Zadig.

Nu, sju år senare, vill Procuritas göra en delexit genom en börsnotering.

Affärsvärldens huvudscenario 2020 2021E 2022E 2023E
Omsättning 1 523 1 751 2 102 2 480
 – Tillväxt +22,5% +15,0% +20,0% +18,0%
Rörelseresultat 81 105 132 166
 – Rörelsemarginal 5,3% 6,0% 6,3% 6,7%
Resultat efter skatt -1 71 95 122
Vinst per aktie -0,02 1,78 2,40 3,10
Utdelning per aktie 0,00 0,00 0,00 0,00
Direktavkastning 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Avkastning på eget kapital -2% 33% 23% 23%
Avkastning på operativt kapital 100%+ 100%+ 69% 73%
Nettoskuld/EBIT 4,0 1,5 0,8 0,1
P/E -3200,0 36,0 26,7 20,6
EV/EBIT 33,7 25,9 20,6 16,4
EV/Sales 1,8 1,6 1,3 1,1

Erbjudandet är på drygt 1 miljard kr. Då är merparten utförsäljning av Procuritas, grundarna och ledningen. En nyemission på 350 Mkr sker. De pengarna ska mestadels gå till att lösa lån, delvis till ägarna. Bolaget får en nettoskuld på 186 Mkr efter noteringen.

Ankarinvesterare avser teckna knappt halva erbjudandet. Bland dessa finns Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Handelsbanken Fonder och Skandia.

Läs mer om aktuella noteringar på IPO-guiden

IPO-GUIDE Pierce Group
Lista Nasdaq Mid
Omsättning rullande tolv månader 1 523 Mkr
Antal anställda 410
Teckningskurs 64,00 kr (60,00 – 68,00)
Rådgivare Carnegie
Storlek på erbjudande 1 046 Mkr (varav 33% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 2 540 Mkr
Emissionskostnad Cirka 36 Mkr (3,4% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 44%
Investerare som ska teckna i IPO Dan Sten Olsson och Erik Nielsen, Handelsbanken Fonder, Skandia, Cliens Fonder, FE Fonder, m.fl. (44% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Inga upptäckta flaggor
Sista teckningsdag 2021-03-25
Beräknad första handelsdag 2021-03-26
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Inga upptäckta flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 285 granskade börsnoteringar är 1,4 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 3,9 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar inga flaggor i Pierce Group

Pierce Group växte 23% förra året till 1,5 miljarder kr i omsättning och 81 Mkr i rörelsevinst. Procuritas ambitioner i Europa har realiserats. Två tredjedelar av omsättningen kommer numera från länder utanför Norden. Bortsett från ett mindre förvärv i Spanien (ca 50 Mkr omsättning) har expansionen varit organisk.

Bolaget har en rörelsemarginal på 5,3% vilket kanske är lite i underkant av vad man kunnat vänta. Pierce har nämligen lyckats väldigt bra med att bygga upp egna varumärken. Dessa står för 40% av varumärkesomsättningen. Med tanke på att egna varumärken tenderar vara extra marginalstarka borde det kanske satt mer avtryck i lönsamheten? Bruttomarginalen på 47% är det dock inget fel på.

Trenden går också mot högre marginaler. Pierce växer utan att administrationskostnaderna ökar. Målet på medellång sikt, 3-5 år, är att nå cirka 8% i så kallad justerad marginal.

När det gäller tillväxten är målet, också på 3-5 års sikt, att snitta 15% per år. Pierce är för övrigt ett av få e-handelsbolag som inte fick ett Covid-relaterat tillväxtlyft 2020. Tvärtom minskade tillväxttakten från 34% till 23% mellan 2019 och 2020.

Pierce Group verkar på en marknad med två större segment som skiljer sig en del åt (se tabellen här intill). Det är vad bolaget benämner Onroad och Offroad. Onroad avser produkter för landsvägs-MC. Offroad avser cross och enduro.

Segment Offroad Onroad
Marknad:
Europa 12 mdr 84 mdr
Tillväxt – totalmarknad 1% 3%
Tillväxt – online 11% 16%
Onlinepenetration 22% 13%
Pierce:
Varumärke 24XM XLMOTO
Pierce omsättning 2020 952 Mkr 461 Mkr
 – andel omsättning 63% 30%
Tillväxt 2020 30% 11%
Bruttomarginal 2020 48,3% 42,2%

Det är som framgår i tabellen är Pierce störst inom Offroad-segmentet. Mycket talar för att detta är ett segment som är extra bra lämpat för näthandel och medger extra bra lönsamhet.

Kunderna är typiskt sett mycket kunniga kring det de beställer. Det syns i att returgraden bara var 8% 2020. Crossåkare sliter också mycket på sina maskiner och reparerar ofta själva. Det betyder mycket inköp av reservdelar – en kategori med höga marginaler. Bruttomarginalerna är tydligt högre inom Offroad, 48% mot 42%.

På sikt blir det viktigt för aktien att Pierce övertygar mer inom Onroad-segmentet, tror Afv. Det segmentet har bäst tillväxtpotential. Pierce uppskattar att marknadstillväxten kommande år ligger på 15% på onlinesidan. Det som främst driver på utvecklingen är att Onroad-segementet ska gå från 13% till 23% i onlinepenetration.

Under 2020 sjönk tillväxten i detta segment. Från 40% 2019 till 11% 2020. Troligen var detta en Covid-19-effekt när stora delar av södra Europa satt under lockdown.

Bolag Bransch Omsättning (Mkr) Tillväxt 2020 Marginal 2020 EV/Ebit 2022
Pierce MC-produkter 1523 23% 5,3% 20,6
Desenio Tavlor 1291 63% 26,3% 24,0
Rugvista Mattor 562 33% 18,5% 18,1
Boozt Mode 4359 27% 6,7% 26,7
BHG Bygg & heminredning 8968 34% 7,8% 21,0
Verkkokauppa Varuhus 5580 10% 3,7% 15,8
Genomsnitt 32% 11,4% 21,0
Källa: Factset & Afv (Pierce, Desenio, Rugvista)

Jämfört med andra e-handlare sticker Pierce varken ut med extra bra tillväxt eller lönsamhet just nu. Men bolaget är nog också det enda som faktiskt missgynnades av Covid-krisen i fjol.

Pierce har en stark ställning i en specialiserad nisch och ett etablerat varumärke i 16 länder. Särskilt inom Onroad är kategorin onlinemässigt underpenetrerad vilket bäddar för bra tillväxtutsikter. Allt detta är tydliga plus.

Avsaknaden av huvudägare och risken att de konkurrensfördelar som gav en ledartröja inom Offroad inte är tillämpliga i Onroad-kategorin står på minuskontot. Och värderingen får beskrivas som hög. Det är dock inget konstigt när vi talar om e-handlare.

Afv:s huvudsscenario. Vi använder en multipel på 20 gånger rörelsevinsten på en långsiktig vinstnivå (2023E). Då har vi räknat med att Pierce efter ett 2021 som fortsätter att vara lite Covid-19-tyngt växer något över sin målbild och konverterar tillväxten hyggligt till vinster (inte lika bra som 2020 men bättre än 2019). Då ser bolaget ut att tjäna 6,5% 2023.

Detta är antaganden som tillsammans pekar på en uppsida kring 30% i aktien. I ett optimistiskt scenario når marginalen klart högre vilket bäddar för stor uppsida. Det pessimistiska utgår för att tillväxten dämpas framöver, vilket lär sänka både marginal och multipel. Nedsidan är betydande.

Är det bra nog att teckna? Afv lutar åt det – trots insynsförsäljningar, osäkerheten kring kursintervallet och den oväntat svaga starten för senaste e-handelsintroduktionen i form av Rugvista. Pierce framstår som en ledande aktör i en nisch med mycket tillväxt framför sig.

Största ägare i Pierce Group* Andel kapital Kommentar
Procuritas 32,8% Säljer upp till 40% av sitt innehav.
Dimela 7,0% Grundaren Daniel Petersen. Säljer upp till 40% av innehavet.
Fariy Glen 7,0% Grundaren Stefan Rönn. Säljer upp till 40% av innehavet.
Konsortiet Dan Sten Olson & Erik Nielsen 3,9% Ankarinvesterare
Handelsbanken Fonder 3,9% Ankarinvesterare
Skandia 3,9% Ankarinvesterare
Cliens Kapitalförvaltning 3,1% Ankarinvesterare
Henrik Zadig 1,8% VD. Säljer 39% av innehav direkt inför IPO. Löser in och tecknar ett nytt optionsprogram för merparten av likviden.
FE Fonder 1,6% Ankarinvesterare
Briban Invest 1,60% Ankarinvesterare
*Efter IPO givet att övertilldelningsoption utnyttjas och teckningskurs blir 64 kr