Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50%
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Teckningskurs 7.5 SEK (1 TO per 1 aktie)
Sista teckningsdag 2021-09-13
Antal flaggor 4 stycken
Teckningsåtagande 8 Mkr
Garantiåtagande 0 Mkr
Emissionskostnad 2.4 Mkr (16.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Gemstone Capital
Certified Adviser/Mentor
Övriga rådgivare Amudova, Hagberg & Aneborn FK

Bolagsfakta vid notering

Bolag Sound Dimension
VD Thomas Bergdahl
Styrelseordförande Ulf Lindstén
Omsättning -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.69 miljoner aktier (13.7%)
Antal aktier efter notering 5.05 miljoner
Hemsida sounddimension.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Storägare

Ägare Innehav Andel
Fredrik Gunnarsson via Heedberget 2.9 Mkr 7.5%
Gullspång Invest 2.1 Mkr 5.6%
Göran Ofsén 1.5 Mkr 4%
Gabrielsson Invest 1 Mkr 2.7%
Victor Isaksen via Doriva 1 Mkr 2.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Göran Ofsén 1.5 Mkr 10.1%
Jimmie Landerman 1.5 Mkr 9.8%
Gerhard Dal 0.8 Mkr 5.6%
CD Holding 0.6 Mkr 3.9%
Peter Nilsson 0.4 Mkr 2.7%
Med flera
Totalt åtagande: 7.5 Mkr 50%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%
Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.