Sound Dimension: IPO för det perfekta ljudet

Karlstadbolaget Sound Dimension använder AI för att skapa det perfekta ljudet i högtalare, hemmabiosystem med mera. Ambitionerna är höga men vägen till framgång lång.
Sound Dimension Augusti 2021
VD: Thomas Bergdahl
Styrelseordförande: Ulf Lindstén
Antal anställda: 4
Nyckelpersoners ägande: Cirka 13 %
Lista: Spotlight Stock Market
Teckningskurs: 7,50 kr
Antal aktier: 5,3 miljoner
Börsvärde: 40 Mkr
Nettokassa: 10 Mkr
Resultatnivå, årstakt: Cirka -6,8 Mkr
Källa: Affärsvärlden / Bolaget Räknat före utspädning.

Sound Dimension (teckningskurs 7,50 kr) är experter inom ljudkvalitet för högtalare och liknande enheter. Sedan starten 2013 har bolaget utvecklat egen teknik för att optimera ljud och skapa en perfekt ljudbild när flera ljudkällor samverkar.

Under en period satsade bolaget på att utveckla och sälja egna högtalare i high-end-segmentet, Soundots. Trots bra kritik i branschkretsar blev satsningen ett kommersiellt misslyckade. Sedan 2020 har en ny VD kommit in och utformat en ny strategi.

Planen är att paketera tekniken så den fungerar i vilken enhet som helst. Alltså högtalare, projektor eller Smartphone oberoende av märke. Funktionaliteten ska levereras genom en app för mobiltelefoner, en dongle som pluggas in i exempelvis högtalare och, på sikt, integreras direkt i de chip som sitter i ljudutrustning.

För att finansiera nysatsningen sker en nyemission och notering på Spotlight Stock Market. Units är till salu för 7,50 kr styck. Då får man en aktie och en gratis teckningsoption. Optionen ger rätt att köpa ytterligare en aktie om ett år till 70% av aktiens snittpris då. Det finns ingen nedre eller övre gräns för teckningskursen.

Totalt hoppas Sound Dimension få in 15 Mkr före kostnader. Ihop med pengar från optioner ska det bära bolaget genom utvecklingsfasen, produktlansering med start 2022/23 och till positivt kassaflöde på månadsbasis under 2024. I fjol var omsättningen 0,5 Mkr och bolaget gick med förlust.

DISCLAIMER

Disclaimer: Afv skriver analyser på så gott som alla bolag som ska notera sig. I fallet Sound Dimension har Afv via bolaget fått ta del av finansiell info i förväg vilket medför att analysen publiceras redan i början av teckningstiden. Denna ”early look” har genomförts tack vare att Sound Dimension också har köpt annonser av Afv för sin notering. Det ska dock starkt betonas att Afv-analysen inte på något sätt är betald av eller styrd av bolaget. Det är endast tidpunkten för publicering som kunnat tidigareläggas via ”early look”.

Läs mer om aktuella börsnoteringar på IPO-guiden

IPO-GUIDE Sound Dimension
Lista Spotlight
Omsättning rullande tolv månader 0 Mkr
Antal anställda 4
Teckningskurs 7,50 kr
Rådgivare Gemstone Capital
Storlek på erbjudande 15 Mkr (varav 100% nyemission)
Börsvärde vid IPO Cirka 38 Mkr
Emissionskostnad Cirka 2 Mkr (16,1% av erbjudandet)
Säkrad andel av IPO* 50%
Investerare som ska teckna i IPO Göran Ofsén, Jimmie Landerman, Gerhard Dal, CD Holding, Peter Nilsson, m.fl. (50% i åtagande)
Garanter
Flaggor** Två flaggor
Sista teckningsdag 2021-09-13
Beräknad första handelsdag 2021-10-06 (23 dagars väntetid)
* Andelen av antalet aktier i erbjudandet som på förhand är säkrade via förbindelser (garantiåtagande/teckningsåtaganden).
** Särskild metodik. Se faktaruta nedan.
Källa: Affärsvärlden / bolaget

Två flaggor enligt Affärsvärldens IPO-guide

Affärsvärldens IPO-guide granskar alla noteringar efter 25 typfall av så kallade flaggor. Genomsnittet efter 351 granskade börsnoteringar är 1,4 flaggor för miljardbolag, 2,9 för småbolag och 3,8 för mikrobolag. En flagga är inte så allvarligt i sig utan mer en signal om att man som investerare bör fundera ett extra varv kring vissa aspekter.

Affärsvärldens IPO-guide hittar två flaggor i Sound Dimension

# Hög emissionskostnad
För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Affärsvärlden hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

Sound Dimension betalar cirka 2 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 16,1 procent av erbjudandet.

# Lång väntetid

Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Affärsvärlden varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.

Sound Dimension-aktien börjas handla 23 dagar efter sista anmälningsdag.

AFFÄRSVÄRLDENS SYN PÅ SOUND DIMENSION

Det här är ett utvecklingsbolag utan betydande intäkter och med högtflygande planer, alltså en förhoppningsaktie. Analys av förhoppningsbolag kräver andra metoder än vanliga börsaktier. Se även faktaruta längst ner.

1. INCITAMENT NYCKELPERSONER

Nyckelpersoner äger 13% av aktierna efter nyemissionen, enlig Afv:s beräkning. Det är en låg andel. Sound Dimension använde sig i samband med högtalarsatsningen av så kallad crowdfunding och har på senare år tvingats till nyemissioner för att hantera bristande likviditet.

De fem största ägarna efter IPO
HeedBerget (Fredrik Gunnarsson) 7,5%
Gullspång Invest AB 5,6%
Trention AB 2,7%
Gabrielsson Invest AB 2,7%
Doriva AB (Victor Isaksen) 2,6%

De största insiderägarna är grundare/CTO Fredrik Gunnarsson (7,5% efter IPO) och medgrundaren/styrelseledamoten Victor Isaksen (2,5%). VD är sedan februari 2020 Thomas Bergdahl. Han äger 2% av aktierna. Det finns planer på att införa ett incitamentsprogram men detta är inte klart ännu.

Ägarbilden är relativt spridd med mer än 65 enskilda ägare. Bland större ägare finns aktörer som sysslar med bryggfinansiering och liknande, som Trention. Ägare till 31,1% av aktierna har ingått avtal om lock-up. Förutom insiders är det ägaren Gullspång Invest. Detta är en låg lock up-andel vilket antyder risk för säljtryck när aktien blir likvid. De senaste emissionerna som genomförts (under 2021) har varit till kurser på 6,00 kr och 6,75 kr.

Det finns ett stort antal utestående teckningsoptioner efter IPO. De motsvarar en utspädning på 37%. En option ger rätt att teckna en ny aktie för 30% rabatt om ett år. Som investerare bör man ha med i bilden att man behöver skjuta till mer pengar för att inte bli utspädd.

2. TRACK RECORD NYCKELPERSONER

Hjärnan bakom Sound Dimension är Fredrik Gunnarsson. Han grundade bolaget 2013 och är idag CTO och största ägare. Gunnarsson har ett gediget CV som ljudtekniker och var år 2000 en medgrundare till bolaget EmbracingSound. Där var han under en tid VD men slutade 2013. Det bolaget omsatte 150 Mkr i fjol och tjänade 22 Mkr.

Bolagets VD är Thomas Bergdahl som kom in så sent som i början av 2020. Han har bakgrund från Doro där han var i 17 år, bland annat som vice VD.

Även Sound Dimensions styrelseordförande Ulf Lindstén har bakgrund från Doro och då rollen som ansvarig för affärsområdet Care. Han är också känd som en av grundarna av Teligent som var ett börsbolag. Det gick dock i konkurs 2008 men då jobbade inte Lindstén kvar. Lindstén är ny i Sound Dimension och tillträdde 2021.

I styrelsen sitter även Victor Isaksen som var med redan vid starten av Sound Dimension. Han är också en större ägare med 2,5% av aktierna. I styrelsen sitter dessutom Maria Mörner, Martin Sjöstrand och Björn Walther.

3. TROVÄRDIGHET PRODUKT OCH STRATEGI

Sound Dimension har sedan starten 2013 utvecklat en enligt bolaget unik teknologi som de kallar Artifical Intelligence Fidelity, AiFi. Den är främst tänkt för när flera högtalare, eller ljudkällor, tillsammans bildar ett system. Det tekniken gör är att med hjälp av AI avläsa, förstå och optimera hur de olika enheterna ska samverka för att ihop ge bästa möjliga ljud. Hänsyn tas till var lyssnaren befinner sig. Allt styrs av bolagets egenutvecklade algoritmer. Vissa delar av lösningen är patenterad.

Bolaget implementerade tekniken i en egen högtalarprodukt under 2016-2018. Den såldes under varumärket Soundots. Kommersialiseringen misslyckades. Nu är idén att istället licensensiera ut tekniken. Möjliga kunder kan vara tillverkare av ljudsystem som Sonos eller Apple eller deras underleverantörer som tillverkar de chipset som styr enheterna. Målet är att bli ett mjukvarubolag istället för ett hårdvarubolag och ha etablerat AiFi som en de facto-standard i branschen år 2030.

För att lyckas som licensaktör tror Sound Dimension att det är en stor fördel att redan visat att tekniken har en användarbas. Därför ska bolaget först utveckla och etablera en mobilapp på marknaden som visar detta. De kallar den för AiFi App.

Här används tekniken för att optimera lyssning på mobiltelefoner. Numera är det ju inte ovanligt att sällskap lyssnar på musik via mobiler. Genom att köra via AiFi synkroniseras de olika mobilerna som fungerar som en stor högtalare istället för flera små. Samtidigt optimeras ljudkvaliteten. Ljudkvaliteten ska enligt bolaget vara så slående bra att de väntar sig stor efterfrågan på appen.

Det finns appar som är populära i detta syfte redan idag. En heter Ampme, har 10 miljoner nedladdningar och kostar 115 kr per vecka. Det höga priset indikerar att det finns en intressant marknad. Enligt Sound Dimension synkroniserar Ampme visserligen ljudet över flera enheter, men saknar möjlighet att optimera ljudet som det svenska bolaget utlovar. Prispunkten för AiFi App ligger klart under Ampme på 45 kr per månad.

AiFi App ska vara klar för lansering i Norden i slutet av 2022.

Samtidigt utvecklar bolaget också en dosa, eller så kallad dongle, som går att plugga in via exempelvis HDMI i befintliga högtalare hemma för att ge dessa AiFi-funktionerna. Den ska lanseras under 2023. När väl appen och dosan fått spridning anser bolaget att utgångsläget är bra för att licensiera tekniken. Erbjudandet för detta, kallat AiFi Inside, ska lanseras 2024.

En sammanfattning av tidsplanerna för projektet finns i faktarutan här intill.

Q1 2022. Pre-lansering av appen AiFi App med användartester
Q2 2022. Mjuk lansering av AiFi App med större användargrupp
Q3 2022. Teckningsoptioner ska utnyttjas. Givet en teckningskurs på 7,50 kr skulle bolaget tillföras ca 23 Mkr men beloppet kommer beror på marknadspriset på aktien hösten 2022.
Q4 2022. Lansering av AiFi App i Appstore och Google Play Store i Norden. Senare i UK. Nu ska bolaget generera sina första intäkter från den nya affärsmodellen.
2023 Lansering av AiFi Dongle för ljudoptimering av högtalare och annan hemelektronik.
2023. Mål att teckna första licensavtalet senast under 2023.
2024. Lansering av AiFi Inside ”under inledningen” av året.
2024 Positivt kassaflöde på månadsbasis
2025 Nått 2-3 miljoner nedladdningar av AiFi App

Sound Dimension har alltså ett utvecklingsarbete framför sig innan en första produkt kan nå marknaden (AiFI APP Q4 2022). Men redan idag finns ett licensavtal på plats, med kinesiska hemelektroniktillverkaren Anker. Anker använder bolagets teknik i tre projektorer varav två har lanseringsplan hösten 2021. Den produkt som säljs med tekniken är Anker Nebula Cosmos Max. Tillverkaren lyfter fram ”True 3D Audio” i sin marknadsföring (se hos Amazon här).

Sound Dimension anser att relationen med Anker bekräftar den unika ljudteknologin och att utlicensiering är en gångbar affärsmodell. Bolaget får en licensersättning per såld enhet av Anker. Dock med avdrag för en upfront-betalning Sound Dimension fick när avtalet undertecknades.

(Mkr) Jan-juni 2021 Helår 2020 Helår 2019
Nettoomsättning 0 0,5 0,2
Rörelseresultat -2,9 -2,9 -13,7
Vinst -3,4 -3,1 -14
Kassaflöde efter investeringar -3,4 -3,5 -7
Eget kapital 0,9 0,2 2,7

Företaget har för tillfället en förlusttakt på 6-7 Mkr på årsbasis. Omsättningen är noll hittills i år men 0,5 Mkr 2020 vilket delvis var från licensavtalet beskrivet ovan. Givet att nyemissionen blir fulltecknad kommer nettokassan vara ca 10 Mkr.

Styrelsen bedömer att pengarna givet en fulltecknad emission tar bolaget till september 2022. Då kan teckningsoptionerna tillföra ytterligare kapital. Givet en aktiekurs i linje med nuvarande teckningskurs (7,50 kr) skulle det tillskottet (ca 16 Mkr före kostnader) bära bolaget 1,5 år till. Då ska Sound Dimension vara självfinansierat.

Licensavtalet med Anker och den uppmärksamhet som bolaget fått (exempel) för sina tidigare högtalarprodukter indikerar att Sound Dimension har något extra inom ljudkvalitet. Att etablera en app för att visa detta kan Afv tycka är en omväg om slutmålet är en licensmodell. Är det inte enklare att övertyga experter på ljud hos de stora tillverkarna om tekniken (och få dem införa den på licens) än att bygga upp en massmarknadsprodukt?

Bolaget menar dock att det ena inte utesluter det andra och att man parallellt kommer att jobba med licensmöjligheter hela tiden. Är ambitionen dessutom att etablera en ny branschstandard så räcker det inte heller att vinna över enskilda tillverkare som endast implementerar AiFi i sina varumärken, enligt Sound Dimension.

4. NÖDVÄNDIGA ANTAGANDEN I OPTIMISTISKT SCENARIO

Här är de saker som mer eller mindre måste inträffa för att Affärsvärldens optimistiska scenario för bolaget ska kunna inträffa.

 • Utveckla och lansera AiFi App och AiFi Dongle enligt plan
 • Säkra kapital för kommande utvecklingsarbete
 • Få stort antal nedladdningar (+100 000) och intäkter från AiFi App

OPTIMISTISKT SCENARIO

Sound Dimension Idag Tänkbart 2024
Avklarad milstolpe Ny VD och affärsplan. Teknik som fått uppskattning i branschen & en licenskund. App och dongle på marknaden. +100 000 nedladdningar & 5 Mkr omsättning.
Kommande värdedrivare (i) Lansera app och öka antalet användare Licensavtal
Värderingsmodell (ii) 20-30x omsättningen?
Resultatnivå, årstakt Cirka -6,8 Mkr   -5 Mkr
Börsvärde, Mkr (iii) 63Mkr 150 Mkr
Optimistisk vinstchans (iv) 138%

TABELLFÖRKLARING OPTIMISTISKT SCENARIO

Tabellen visar bolaget i dag samt ett tänkbart framtida optimistiskt scenario. Detta är alltså inte Affärsvärldens huvudscenario. Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det oftast slutar med en stor förlust för investerarna.

(i) Värdedrivare är de enligt Affärsvärlden enskilt viktigaste aktiviteterna och målen för bolagets utveckling. Exempel på värdedrivare i förhoppningsbolag är: licensavtal, regulatoriska godkännanden, genombrottsorder, kundintag, nya marknader, nya råvarufyndigheter, nya forskningsdata, produktlanseringar etc.

(ii) Värderingsmodell: Vad är viktigast för hur aktien prissätts på börsen? Enklast är det om man har vinster eller omsättning att utgå ifrån som kan ge en värderingsmultipel som P/e-tal, EV/EBIT eller EV/Sales. Annars är man hänvisad till en grov skattning av vad som vore ett rimligt börsvärde i en tänkt framtid efter att bolaget klarat av flera värdedrivande milstolpar längs vägen.

(iii) Börsvärde idag avser aktuell börskurs och vid full utspädning. Börsvärdet i en tänkbar framtid avser Affärsvärldens (ofta svåra) bedömning av vad som kan vara ett rimligt framtida börsvärde i ett läge där Affärsvärldens optimistiska antaganden om utvecklingen slagit in.

(iv) Optimistisk vinstchans är en förenklad skattning av potentialen i aktien på några års sikt. Detta är starkt förenklat och tar inte hänsyn till mindre finansieringsbehov eller exakt nettoskuld/kassa. Större bedömda finansieringsbehov är dock inkluderade vilket i så fall anges i tabellen och/eller i analysen.

Börsvärdet vid IPO-kursen 7,50 kr är 40 Mkr. I det optimistiska scenariot antar vi att bolaget får in kapital från sina teckningsoptioner och kan utföra sin affärsplan. Ett fullfinansierat bolag har inklusive options-utspädningen ett börsvärde på knappt 63 Mkr räknat på aktiekurs 7,50 kr.

Företaget har en tydligt utstakad väg framöver. De viktiga milstolparna ligger mer än ett år i framtiden och rör sig främst om att visa att AiFi App når en meningsfullt stor publik. Vissa intäkter bör tjänsten också ge, men det viktiga är att utvecklingen bevisar att själva funktionen uppskattas bland konsumenter. Det bäddar för framgång för licensspåret i ett senare skede.

Att bolaget skulle få ett börsvärde på 150 Mkr 2024 är inget annat än en gissning. Det skulle spegla förväntningar om licensavtal på en i antal enheter räknat mycket stor högtalarmarknad.

PESSIMISTISKT SCENARIO

Det kan visa sig ogörligt att kommersialisera AnFi-tekniken även som app eller licensaffär. Investerare bör räkna med total förlust av kapital som en möjlighet.

AFFÄRSVÄRLDENS SLUTSATS

Huvudscenariot för förhoppningsbolag är att det över tid slutar med en stor förlust för investerarna.

Avtalet med Anker och den till synes framgångsrika Ampme-appen indikerar att det finns en intressant marknadsmöjlighet. Att Sound Dimension misslyckades med sina egna högtalare fäster vi inte så stor vikt vid. Mycket annat än ljudkvalitet spelar in för att lyckas, som god distribution och varumärke.

Bristerna som investering är att bolaget saknar färdig produkt, har en ganska lång väg till intäkter, är beroende av mer kapital innan några stora värdehöjande milstolpar och lagt sin strategi på en hög svårighetsgrad. Kanske vore det bättre att skruva ned volymen ett hack och bara satsa på en app eller att komma in hos större varumärken? Den långa väntetiden till handelsstart är också ett minus, vilket renderat i en varningsflagga.

Vi sätter en trea i tärningsbetyg på denna IPO.

SÅ SER AFFÄRSVÄRLDEN PÅ FÖRHOPPNINGSBOLAG

Vid investeringar i entreprenörsbolag utan intäkter men med högtflygande planer bör man enligt Affärsvärldens åsikt börja med nyckelpersonerna i projektet.

 1. Har nyckelpersonerna rätt incitament och engagemang för att göra det långa och hårda arbete som krävs för att lyckas? Saknas detta incitament kan man ofta stryka aktien som köpkandidat redan här.
 2. Har nyckelpersonerna erfarenhet och historik med sig som gör det troligt att de har rätt förutsättningar för att ta projektet till framgång? Det gör enorm skillnad om entreprenören har relevanta framgångar i bagaget eller ej. Detta är en väldigt subjektiv och därmed svår bedömning men den bakomliggande tanken är robust. Nämligen att en förstklassig ledning med en halvdan affärsidé är långt mycket bättre än en förstklassig affärsidé i händerna på en halvdan ledning.
 3. Hur trovärdig är strategin och produkten? Denna fråga kan besvaras på flera nivåer. Från höftskott till datainsamling i McKinsey-klass. Vi lägger oss på en nivå någonstans där emellan där nedlagd analystid får styras av hur intressant investeringen ser ut att vara i övrigt. En mycket intressant aktie förtjänar en mer grundlig research än ett börsbolag som vi på andra grunder bedömer som helt ointressant. Dessa bedömningsgrunder kan vara saker som frågorna 1–2 ovan eller potentialen, värderingen eller något annat.
 4. Nödvändiga antaganden i optimistiskt scenario. Investeringar i förhoppningsbolag handlar helt och hållet om att skissa på hur uppsidan ser ut och därefter utsätta detta optimistiska scenario för ”konstruktiv kritik”. Om aktien står pall för trycket så kan det vara en intressant investering.

En metod är att lista vilka antaganden man nödvändigtvis måste göra för att det optimistiska scenariot ska besannas. Exempel på sådana antaganden kan vara:

 • Kundtillväxten ökar
 • Positiva forskningsresultat (Life Science)
 • Framgångsrik lansering utomlands
 • Lyckad prospektering (råvarubolag)
 • Inget priskrig från stark konkurrent
 • Nyckelpersonerna klarar att verkställa strategin

Vi ser det alltså som mindre meningsfullt att skissa på det mest sannolika utfallet för en förhoppningsaktie eftersom det utan undantag är att investerarna över tid gör en stor förlust.

Affärsvärldens slutsats

Förhoppningsbolag är svårbedömda och inslaget av oförutsägbarhet är större än för aktier i rörelsedrivande bolag. Som en påminnelse om det stora inslaget av slump så graderar Affärsvärlden sin syn på förhoppningsbolag som sidorna på en tärning. Där tärningsutfallen:

1 eller 2 = Sälj
3 eller 4 = Neutral
5 eller 6 = Köp

Här hittar du alla analyser