Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Finansinspektionen höjer kapitalkrav för fastighetsutlåning

2020-01-28 09:14
Foto: Jörgen Appelgren

Finansinspektionen (FI) höjer kapitalkraven för bankernas utlåning till kommersiella fastigheter. Beslutet bygger på det förslag som FI presenterade i en promemoria den 27 november i fjol.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Kapitalpåslaget motsvarar skillnaden mellan en av FI bestämd riskvikt och en banks faktiska genomsnittliga riskvikt för exponeringar mot den kommersiella fastighetssektorn. Den bestämda riskvikten har satts till 35 procent för företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter. För företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella bostadsfastigheter gäller 25 procent", heter det vidare.

Nivåerna är i linje med vad som kommunicerades i slutet av november.

De höjda kapitalkraven påverkar främst de tre storbankerna. Det tillkommande kapitalkravet kan uppskattas till 5 miljarder kronor per storbank. Även detta är i linje med tidigare kommunikation från myndigheten.

Detta kapitalpåslag kommer att börja tillämpas när FI bedömer bankernas kapitalkrav inom ramen för FI:s årliga översyn- och utvärderingsprocess (SREP) under 2020.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom